Engelsk-polsk oversættelse af "carrier"

EN

"carrier" polsk oversættelse

volume_up
carrier {substantiv}

EN carrier
volume_up
{substantiv}

1. generel

carrier (også: bearer)
Hepatitis B carriers can infect others throughout their lives.
Nosiciele wirusa WZW typu B mogą zakażać inne osoby ze swojego otoczenia.
Hepatitis B carriers can infect others throughout their lives.
Nosiciele wirusa zapalenia wątroby typu B mogą zakażać inne osoby ze swojego otoczenia.
Hepatitis B carriers can infect others throughout their lives.
Nosiciele wirusa WZW typu B mogą zakażać inne osoby ze swojego zy
carrier (også: forwarding agent, mover)
carrier (også: operator)
And the same thing's happening on the carrier side.
I to samo wydarzyło się po stronie operatorów.
If your country or carrier is not on our list of supported carriers, you might want to try a friend's phone on another carrier.
Jeśli Twojego kraju lub operatora nie ma na naszej liście obsługiwanych operatorów, spróbuj skorzystać z telefonu znajomego w innej sieci.
Some countries and carriers do not support text or voice messages from Google.
Otrzymywanie wiadomości SMS lub połączeń głosowych od firmy Google nie jest możliwe w przypadku niektórych krajów i operatorów.
Fourthly, the definition of who is or is not a parent carrier.
Po czwarte definicja tego, kto jest, a kto nie jest przewoźnikiem macierzystym.
If the carrier fails to offer this choice, passengers shall have the right to compensation in addition to the reimbursement of the ticket price.
Jeżeli przewoźnik nie zaproponuje takiego wyboru, oprócz zwrotu ceny biletu pasażerowie będą uprawnieni do odszkodowania.
PNR data are effectively commercial information provided by the passenger to the carrier on a voluntary basis.
Dane PNR to właściwie informacje handlowe dobrowolnie podawane przewoźnikowi przez pasażera.

2. biologi: "of diseases"

carrier
volume_up
roznosiciel {m} (chorób)

3. britisk engelsk

carrier (også: carrier bag)
volume_up
reklamówka {f} [hverd.]
carrier (også: carrier bag)
volume_up
torba {f} (papierowa lub plastikowa)

Eksempelsætninger "carrier" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te spełniają rolę nośników, przenosząc radioaktywność do miejsca docelowego.
EnglishToday, the French Mistral-type helicopter carrier arrived in St Petersburg.
Dziś francuski okręt do transportu helikopterów typu "Mistral” przybył do Skt.
EnglishA further study was also carried out in 15 female (carrier) patients.
Dalsze badanie zostało przeprowadzone na 15 pacjentach płci żeńskiej (nosicielach).
English* Conjugated to the CRM197 carrier protein and adsorbed on aluminium phosphate (0.5 mg)
* skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM197 i adsorbowany na fosforanie glinu (0, 5 mg).
EnglishEurope plays a leading role in satellite technology and in carrier rocket technology.
Europa odgrywa wiodącą rolę w technologii satelitów i rakiet nośnych.
EnglishThese medicines act as carrier to take the radioactivity to where it is needed.
Leki te działają jako nośniki, przenoszące substancję radioaktywną tam, gdzie jest ona potrzebna.
EnglishIn New York, this is where it's distributed from: the Carrier Hotel located on Hudson Street.
W Nowym Jorku pochodzi on z kolokacji serwerów, położonej na Hudson Street.
EnglishFourthly, the definition of who is or is not a parent carrier.
Po czwarte definicja tego, kto jest, a kto nie jest przewoźnikiem macierzystym.
English(polyribosylribitol phosphate) 2 conjugated to tetanus toxoid as a carrier 1
Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA) 2, 3 Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b go
English(glass) ampoule of 1,000 doses of vaccine, 5-ampoule carrier.
ampułka szklana zawierająca 1000 dawek szczepionki, pojemnik zawierający 5 ampułek.
English* Conjugated to the CRM197 carrier protein and adsorbed on
* skoniugowany z białkiem nośnikowym CRM197 i adsorbowany na fosforanie glinu (0, 5 mg).
EnglishLiquid sorbitol, non-crystallising Liquid paraffin Semolinea (declared on labelling as carrier)
Płynny sorbitol nie krystalizujący Parafina ciekła Semolina (na etykiecie określona jako nośnik)
EnglishAnd OK, if you break one of these things here, you return it to the carrier.
Inny przykład, jeśli zepsujesz jeden ze swoich przedmiotów, odsyłasz go kurierem i dostajesz następny, nowy.
EnglishSo let me now introduce to you HULC -- or the Human Universal Load Carrier.
Pokażę wam teraz HULC, Uniwersalny Przenośny Transporter Ciężarów Uniwersalny Przenośny Transporter Ciężarów
EnglishBoth of these proposals are vital for fostering competition in the EU air carrier industry.
Obie te propozycje mają istotne znaczenie dla wspierania konkurencji w przemyśle transportu lotniczego.
EnglishPNR data are effectively commercial information provided by the passenger to the carrier on a voluntary basis.
Dane PNR to właściwie informacje handlowe dobrowolnie podawane przewoźnikowi przez pasażera.
EnglishAnd what you look at is an aircraft carrier that's performance-driven by the cone vision of these satellite dishes.
Widzimy tu transportowiec dla jednostek latających zdalnie sterowany przez sygnały z satelitów.
English§ 9 Complaints and Carrier's liability
i. 25 zł – w przypadku zwrotu MAXBiletu w pierwszym dniu jego ważności;
EnglishHowever, if your Android device is connected to your carrier’s network (i.e.
Jeśli urządzenie z Androidem jest połączone z siecią Wi-Fi, elementy offline będą automatycznie synchronizowane co kilka godzin.
EnglishTracking information varies by carrier.
Informacje o śledzonych przesyłkach udostępniane przez poszczególnych przewoźników są różne.