Engelsk-polsk oversættelse af "contra"

EN

"contra" polsk oversættelse

volume_up
contra {substantiv}
PL

EN contra
volume_up
{substantiv}

1. historie

Eksempelsætninger "contra" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAddition of a contra-indication for patients with a history of any drug allergy,
dołączenie przeciwwskazania dla pacjentów, u których wystapiła w wywiadzie alergia na
EnglishCo-administration of nifedipine with rifampicin is therefore contra-indicated.
Z tego względu jednoczesne stosowanie nifedypiny i ryfampicyny jest przeciwwskazane.
EnglishEtoricoxib is contra-indicated in children and adolescents under 16 years of age.
Stosowanie etorykoksybu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat jest przeciwwskazane.
EnglishContra-indication in patients receiving concomitantly potent CYP1A2 inhibitors.
Przeciwwskazaniu stosowania u pacjentów otrzymujących jednocześnie silne inhibitory CYP1A2.
EnglishThe CHMP adopted the harmonised wording for the contra-indictations:
W zakresie przeciwwskazań CHMP przyjął następujące ujednolicone sformułowanie:
EnglishPatients with contra-indications to the use of vasopressor agents.
Pacjenci z przeciwwskazaniami do stosowania substancji obkurczających naczynia.
EnglishTherefore, ivabradine is contra-indicated in breast-feeding women.
Dlatego iwabradyna jest przeciwwskazana u kobiet w okresie karmienia piersią.
EnglishCo-administration of ciprofloxacin and tizanidine is contra-indicated.
Jednoczesne podawanie cyprofloksacyny i tyzanidyny jest przeciwwskazane.
EnglishCombivir is therefore contra- indicated in these patients (see section 4.4).
Z tego powodu preparat Combivir jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4. 4).
EnglishTopotecan is contra-indicated during breast-feeding (see section 4.3).
Stosowanie topotekanu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4. 3).
EnglishBut look, it can't: AIDS, Iran-Contra, the Challenger disaster, Chernobyl.
AIDS, Afera Iran-Contras, Katastrofa promu Challenger, Czarnobyl.
EnglishVentavis is contra- indicated during pregnancy (see section 4.3).
Nie należy stosować produktu Ventavis w czasie ciąży (patrz punkt 4. 3).
EnglishMANAGEMENT OF HEPATIC TOXICITY (ALT or AST) Contra-indication > 3 ULN
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU TOKSYCZNEGO USZKODZENIA WĄTROBY (ALT lub AST) Przeciwwskazania > 3 ULN
EnglishPre-existing endometrial hyperplasia and severe hepatic failure are contra-indications in long-term use
Rozrost endometrium i ciężka niewydolność wątroby są przeciwwskazaniami do długotrwałego
Englishut Fondaparinux is contra-indicated in severe renal impairment (creatinine clearance < 30 ml/ min) and
Fondaparynuks jest przeciwwskazany w ciężkim zaburzeniu czynności nerek (klirens kreatyniny żn
EnglishQuintanrix is contra-indicated if the child has experienced an encephalopathy of unknown aetiology, no
Szczepionka Quintanrix jest przeciwwskazana u dzieci ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej ne
EnglishThe use of preparations inhibiting the intestinal peristaltism is contra-indicated (see section 4.8).
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatów hamujących motorykę przewodu pokarmowego (patrz 4. 8).
EnglishRepaglinide The combination of gemfibrozil with repaglinide is contra-indicated (see Section 4.3).
Repaglinid Jednoczesne podawanie gemfibrozylu z repaglinidem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4. 3).
EnglishQUADRAMET is contra-indicated(see 4.3) in pregnancy.
Preparat QUADRAMET jest przeciwwskazany w ciąży (patrz punkt 4. 3).
EnglishThe use of AIIRAs is contra-indicated during the 2nd and 3rd trimester of pregnancy (see section 4.3 and 4.4).
Stosowanie AIIRAs jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4. 3 i 4. 4).