Engelsk-polsk oversættelse af "creator"

EN

"creator" polsk oversættelse

volume_up
creator {substantiv}

EN creator
volume_up
{substantiv}

creator (også: architect, artificer, author, maker)
David Milch, creator of "Deadwood" and other amazing TV shows, has a really good description for this.
David Milch, twórca m.in. "Deadwood" dobrze to opisuje.
The creator is a sharecropper in this story.
Twórca jest jedynie dzierżawcą.
The creator doesn't have any rights.
Twórca nie posiada żadnych praw.
creator
This is something between us and the Creator.
To coś między nami a Stwórcą.
Therefore, your God and our God are the same and single one and we all worship the same Creator.
A zatem wasz Bóg i mój Bóg jest jeden, a my wszyscy czcimy tego samego Stwórcę.
The creator of the universe himself has told us not to spare the rod, lest we spoil the child -- this is in Proverbs 13 and 20, and I believe, 23.
Stwórca wszechświata sam powiedział abyśmy nie żałowali rózgi, aby nie rozpuścić swoich dzieci. ~~~ Księga Przysłów, rozdział 13:20 i 23 jak sądzę.
creator
Thanks to establishment of the European External Action Service, the European Union will be able to have an active presence in the international arena as a creator of international policy.
Unia Europejska, dzięki powołaniu profesjonalnej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, może w sposób aktywny istnieć na arenie międzynarodowej jako kreator polityki międzynarodowej.

Eksempelsætninger "creator" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTherefore, your God and our God are the same and single one and we all worship the same Creator.
A zatem wasz Bóg i mój Bóg jest jeden, a my wszyscy czcimy tego samego Stwórcę.
English That is why we admire makeup artist and creature creator Rick Baker
Dlatego właśnie podziwiamy tego artystę od charakteryzacji, Ricka Bakera,
EnglishCulture where creativity was consumed but the consumer is not a creator.
Kultura zarządzana z góry, gdzie miliony ludzi straciły głos.
EnglishCopyright allows the creator to sell what he has created and guarantees him a return on his investment.
Prawa autorskie umożliwiają twórcy sprzedaż jego dzieł i gwarantują mu zwrot z inwestycji.
EnglishOkay, for a second example, think about this cultural hero, icon on the Left, creator of this character.
Drugi przykład: pomyślcie o tym kulturowym bohaterze, ikona po lewej, twórcy tej oto postaci.
EnglishThis is the creation of the Creator, and anybody who destroys the creation of the Creator should not be respected.
Jest to dzieło Stwórcy i nikt, kto niszczy dzieło Stwórcy, nie powinien być poważany.
EnglishBut all this is for us to glorify the name of the creator whose primary name is the compassionating, the compassionate.
Podróżujemy poza ograniczenia przestrzeni jaką znamy i poza ograniczenia czasu, jaki znamy.
EnglishYou only are immortal, the creator and maker of all.
*** You only are immortal, the creator and maker of all.
EnglishThis happens when the creator of the form deleted it and emptied the form from the Trash folder in their Documents List.
Ten komunikat o błędzie może zostać wyświetlony po przesłaniu odpowiedzi do opublikowanego formularza.
EnglishO, Creator! O, the Objective!
O stwórco, o celu, źródle naszego istnienia, i końcu naszej podróży.
English. ~~~ Everybody now considers themselves a creator, and not just a viewer.
Serwisy społecznościowe, internet, wszyscy są teraz twórcami, nie tylko odbiorcami.
EnglishYou know, when I was a teenager, I was a creator.
Kiedy byłem nastolatkiem, to tworzyłem.
EnglishAnd number three: We need to respect the creator, the creator of these remixes through rights that are directly tied to them.
I po trzecie: musimy szanować twórcę, twórcę tych remiksów, poprzez prawa, które bezpośrednio im przysługują.
EnglishThere is no creator here to be recognized.
English" and creature creator Rick Baker. "
EnglishBecause creation has a creator.
EnglishJay Forrester was building this for the Navy, but you can't help but see that the creator of this machine had in mind a machine that might actually be a potential media star.
Jay Forester budował go dla marynarki wojennej ale myślę, że chciał stworzyć gwiazdę mediów.
EnglishIt wasn't any sort of creator intelligence, but the thing itself was a giant parallel computation that would have some intelligence.
Nie była to żadna inteligencja stwórcy, ale samo to zjawisko było gigantycznym równoległym procesem obliczeniowym obdarzonym pewną inteligencją.
EnglishAs a content creator online, you can add or remove links on your Google profile to make your public content more or less discoverable.
Jako autor treści online możesz dodawać i usuwać linki w swoim profilu Google, aby ułatwić lub utrudnić odnalezienie Twoich publicznych materiałów.
EnglishBut there are multiple truths attached to every image, depending on the creator's intention, the viewer and the context in which it is presented.
Ale do każdego obrazu dołączone są różne prawdy, w zależności od intencji twórcy, od odbiorcy i od kontekstu, w jakim obraz jest pokazywany.