EN curl
volume_up
{substantiv}

1. generel

curl (også: lock)
curl (også: lock of hair)
curl
volume_up
loczek {m} [formindsk.ord]
curl (også: frizz)
volume_up
kędziorek {m} [formindsk.ord]
curl (også: billow, cloud, puff)
curl (også: shaving)
curl (også: flourish, squiggle, whorl)

2. matematik

curl

Eksempelsætninger "curl" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Englishand they ask me what I work on and I say, "consciousness," their eyes don't glaze over -- their lips curl into a snarl.
i mówię, że zajmuję się świadomością, nie przewracają oczami, tylko szczerzą groźnie zęby.
EnglishAnd I curl up into a little fetal ball.
EnglishSo during the night, they curl the leaves and reduce the movement, and during the day, you have the opening of the leaves -- there is much more movement.
W nocy zwija liście W nocy zwija liście i ogranicza ruch, by podczas dnia je rozwinąć i na nowo ożyć.
English., Cut n ' Curl?
EnglishI could give you fine motor control, or I could let you curl 40 pounds; I probably can't do both.
Rzeczywiście zobaczyliśmy wielu ludzi bez kończyn, z poparzeniami, bez połowy twarzy, ze spalonymi uszami.
Englishto curl up
Englishto curl up
EnglishAnd we see here, "I would just feel so much better if I could curl up in his arms right now and feel his affection for me in the embrace of his body and the tenderness of his lips."
Tu widzimy: "Czułabym się o wiele lepiej, gdybym mogła się skulić teraz w jego ramionach i odczuć jego miłość w tym uścisku i w pieszczotach jego warg".
English(FI) Mr President, when there is a crisis the psychological reaction is either to curl up in a ball, blame others, look for enemies or try to find solutions.
(FI) Panie przewodniczący! Kiedy nastaje kryzys, psychologiczną reakcją nań jest albo zwinięcie się w kłębek, obwinianie innych, poszukiwanie wrogów albo próbowanie znalezienia rozwiązań.