Engelsk-polsk oversættelse af "dash"

EN

"dash" polsk oversættelse

volume_up
dash {substantiv}

EN dash
volume_up
{substantiv}

dash (også: drop, spot, blob)
dash (også: driblet, mite, modicum, spatter)
Jest przynajmniej odrobina dobrych wiadomości.
dash (også: pinch, salt, sprinkling, a tad)
dash
It was put to us by an Assistant Secretary of the United Nations that we really do need 'a dash to the finish' over the next five years.
Jak wyjaśnił nam to Sekretarz Pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, w okresie kolejnych pięciu lat musimy zrobić "sprint do mety”.
dash
volume_up
kreska {f} (w sygnale telegraficznym)
dash (også: hyphen)
dash
volume_up
pociągnięcie {n} (piórem, długopisem)

Eksempelsætninger "dash" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is the price of the mad dash to cash for profit and to profit for cash.
Taka jest cena szalonego pędu za pieniądzem dla zysku i za zyskiem dla pieniędzy.
EnglishIf we dash these hopes again, we will be limiting our influence in the East in every respect.
Jeżeli je kolejny raz wychłodzimy, ograniczymy nasze oddziaływania na wschodzie we wszystkich obszarach.
EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Być może powinnam sformułować ją z kropek i myślników zrobionych z kostek lodu - na kształt lodowego kodu Morse'a.
EnglishAnd [their] bows shall dash the young men in pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb; their eye shall not spare children.
Ale z łuków dziatki postrzelają, a nad płodem żywota nie zmiłują się, oko ich synom nie przepuści.
EnglishIn the autumn of 2007, three accidents occurred, each involving Dash8 Q400 aircraft in Aalborg, Vilnius and Copenhagen respectively.
Na jesieni 2007 r. doszło do trzech wypadków, a każdy z nich dotyczył samolotu Dash8 Q400, odpowiednio w Aalborg, Wilnie i Kopenhadze.
EnglishIf you’ve drawn a line on a slide, for example, you’ll see formatting options that include line weight, line dash, and arrowheads.
Jeśli na przykład narysujesz linię na slajdzie, zobaczysz opcje formatowania takie jak szerokość linii, linia przerywana i groty strzałek.
Englishsplash and dash
EnglishMaybe a dash of wig?
EnglishAnd I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith Jehovah: I will not pity, nor spare, nor have compassion, that I should not destroy them.
I rozrażę jednego o drugiego, jako ojców tak i synów, mówi Pan; nie przepuszczę, nie sfolguję, ani się zmiłuję, abym ich skazić nie miał.
EnglishBut thus shall ye deal with them: ye shall break down their altars, and dash in pieces their pillars, and hew down their Asherim, and burn their graven images with fire.
Ale owszem to im uczyńcie: Ołtarze ich poobalacie, a słupy ich pokruszycie, i gaje ich poświęcone wyrąbicie, a ryte ich bałwany ogniem popalicie:
Englishand shall dash thee to the ground, and thy children within thee; and they shall not leave in thee one stone upon another; because thou knewest not the time of thy visitation.
I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w tobie, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia twego.