Engelsk-polsk oversættelse af "to eat"

EN

"to eat" polsk oversættelse

EN to eat
volume_up
[ate|eaten] {verbum}

to eat (også: to have)
Every meal you eat contains ingredients from all across the world.
Jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji -- możemy jeść, nie walcząc o jedzenie.
Where are we to find fish when the Chinese eat as much fish as the Japanese?
Skąd weźmiemy ryby, jeżeli Chińczycy zaczną jeść ich tyle samo co Japończycy?
and whatsoever hath not fins and scales ye shall not eat; it is unclean unto you.
Ale wszystkiego, co nie ma skrzeli, ani łuski, jeść nie będziecie, nieczyste wam będzie.
You may eat normally on the day you are treated with Aclasta.
W dniu przyjęcia leku można spożywać normalne posiłki.
You should not drink or eat for at least 6 hours before starting anaesthesia.
Nie należy spożywać żadnych pokarmów ani napojów przez przynajmniej 6 godzin przed rozpoczęciem znieczulenia.
These pouches should stay in the bottle all the time and are not to be eaten.
Nie należy wyjmować saszetek z butelki ani nie spożywać ich zawartości.
to eat (også: to take)
Eat a meal or snack containing carbohydrates within 30 minutes of the injection.
Należy spożyć posiłek lub przekąskę zawierającą węglowodany w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia insuliny.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood
W celu zapobiegania hipoglikemii należy spożyć więcej pokarmów i kontrolować stężenie cukru we krwi.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood sugar.
Aby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii należy spożyć większy posiłek i kontrolować stężenie cukru we krwi.
to eat
As the most holy things shalt thou eat thereof; every male shall eat thereof: it shall be holy unto thee.
Na miejscu najświętszem jadać to będziesz; wszelki mężczyzna będzie jadł z tego; rzeczą poświęconą to będzie tobie.
to eat (også: to feed, to nourish oneself)
Their situation has only improved in statistical terms, in other words, on paper, but it is a well-known fact that you cannot eat paper.
Ich sytuacja poprawiła się jedynie pod względem statystycznym, inaczej mówiąc na papierze, ale powszechnie wiadomo, że nie można odżywiać się papierem.
The successful Scottish project of trying to get more fruit and vegetables available through schools has seen record numbers of children eating more healthily.
Dzięki udanemu szkockiemu projektowi, którego celem było zapewnienie lepszego dostępu do owoców i warzyw w szkołach, zdrowo zaczęła odżywiać się rekordowa liczba dzieci.
to eat (også: to raven)
You got to stop eating this stuff... and do some road work.
Miałeś przestać to żreć... i trochę potrenować.
And one shall snatch on the right hand, and be hungry; and he shall eat on the left hand, and they shall not be satisfied: they shall eat every man the flesh of his own arm:
A porwieli co po prawej stronie, przecie łaknąć będzie; a będzieli żarł po lewej, przecie się nie nasyci; każdy z nich ciało ramienia swego żreć będzie;
to eat (også: to consume)
Even though we've dodged Paul Ehrlich's population bomb, and we will not see 20 billion people in this decade, as he had forecast, we eat as if we were 20 billion.
Choć uniknęliśmy bomby demograficznej zapowiadanej przez Paula Ehrlicha i nie doczekamy się 20 miliardów mieszkańców w tej dekadzie, konsumujemy, jakby było nas 20 miliardów.
volume_up
zeżreć {refl. vb.} [hverd.]
volume_up
zżerać {refl.vb.} [hverd.]
to eat
volume_up
chapnąć {refl. vb.} [hverd.]
to eat (også: to consume, to use up)
No one can say that the plants were able to eat an animal, because it was against the order of nature.
Rośliny nie mogły zjadać zwierząt, bo to przeczyło porządkowi natury.
Shania still doesn't believe me so I eat two of the sandwiches in front of her to prove it.
Shania nadal mi nie wierzy, więc na jej oczach zjadam dwie kanapki.
And after a few days, depending upon temperature, the egg will hatch and the larva of this parasite will eat the aphid from the inside.
A po kilku dniach, zależnie od temperatury, z jaja wykluje się larwa pasożyta i będzie zjadać mszycę od środka.

Eksempelsætninger "to eat" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
Englishyou do not eat enough, or eat food containing less carbohydrate than normal (sugar and
Nadmierne obniżenie stężenia cukru we krwi może spowodować utratę przytomności.
EnglishAnd he answered and said unto it, No man eat fruit from thee henceforward for ever.
A odpowiadając Jezus, rzekł mu: Niechajże więcej na wieki nikt z ciebie owocu nie je.
EnglishToday nobody should say 'Qu'ils mangent de la brioche' ('Let them eat cake').
Dziś nikt nie powinien mówić: "Qu'ils mangent de la brioche” ("Niech jedzą ciastka”).
EnglishBYETTA may reduce your appetite, the amount of food you eat, and your weight.
BYETTA może spowodować zmniejszenie apetytu, ilości spożywanych pokarmów i masy ciała.
EnglishBuild ye houses, and dwell in them; and plant gardens, and eat the fruit of them.
Budujcie domy, i osadzajcie się; szczepcie też sady, a jedzcie owoc ich;
EnglishWhatsoever is sold in the shambles, eat, asking no question for conscience' sake,
Cokolwiek w jatkach sprzedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia.
EnglishSo if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.
Więc jeśli zajadam spaghetti, i wiem, że jestem sam, wciągam jak odkurzacz.
EnglishThen let me sow, and let another eat; Yea, let the produce of my field be rooted out.
Tedy niechże ja sieję, a inszy niech pożywa, a moje latorośle niech będą wykorzenione.
EnglishAnd he sent Peter and John, saying, Go and make ready for us the passover, that we may eat.
I posłał Piotra i Jana, mówiąc: Poszedłszy nagotujcie nam baranka, abyśmy jedli.
EnglishWe eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
Natomiast gdy jemy owady, tak dalece różniące się od człowieka, nic takiego się nie dzieje.
EnglishAnd they that did eat were four thousand men, besides women and children.
A było tych, którzy jedli, cztery tysiące mężów, oprócz niewiast i dziatek.
EnglishWhether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God.
Przetoż lub jecie lub pijecie, lub cokolwiek czynicie, wszystko ku chwale Bożej czyńcie.
EnglishAnd what you find is, of course, people who eat veg and olive oil have fewer skin wrinkles.
Oczywiście odkryjemy, że ci którzy jedzą warzywa z oliwą mają mniej zmarszczek.
EnglishAnd the really wonderful thing about this is, when you're done, well -- you can eat it.
Niesamowite jest w tym to, że kiedy już nie jest potrzebny, można go zjeść.
EnglishAs an Englishman, I find it absolutely incredible that people would eat their horses.
Jako Anglik stwierdzam, że to absolutnie niewiarygodne, aby ludzie zjadali swoje konie.
EnglishPigs and chickens do not graze the fields and therefore everything they eat is cereal-based.
Świnie i kurczaki nie pasą się na polach a ziarna stanowią ich jedyne pożywienie.
EnglishBut we can never have any eco-friendly all-you-can-eat shrimp buffet.
Lecz nigdy nie będziemy mieli eko-przyjaznego jedz ile chcesz krewetkowego bufetu.
EnglishProducing the food that you eat: quality is as important as quantity.
Przy produkcji żywności, którą spożywasz, jakość jest równie ważna jak ilość.
EnglishWhen thou sittest to eat with a ruler, Consider diligently him that is before thee;
Gdy siądziesz, abyś jadł z panem, uważaj pilnie, kto jest przed tobą;