Engelsk-polsk oversættelse af "faculty"

EN

"faculty" polsk oversættelse

volume_up
faculty {substantiv}

EN faculty
volume_up
{substantiv}

1. generel

faculty (også: major department)

2. uddannelse: "amer."

faculty
volume_up
kadra {f} (w szkole, uniwersytecka)

3. formel

faculty (også: bounty, contribution, donation, flair)
faculty (også: ability, aptitude, bent, disposition)

4. uddannelse: "brit."

faculty (også: college)
You know, the faculty there didn't want us to memorize information and repeat back to them as I was used to back in Ghana.
Wiecie, tamtejszy wydział nie chciał abyśmy zapamiętywali informacje a później je powtarzali, jak byłem w zwyczaju być uczony w Ghanie.
I remember my own student years when, as a Slovak, I was given the opportunity to study at the architecture faculty of Budapest university.
Przypominają mi się moje lata studenckie, gdy, jako Słowaczce, umożliwiono mi studia na wydziale architektury uniwersytetu w Budapeszcie.
There are also two faculties, Reformed Theology and Roman Catholic Theology, where the programmes of study are taught exclusively in Hungarian.
Są również dwa wydziały - Teologia Reformowana oraz Teologia Rzymsko-Katolicka, na których programy nauczania realizuje się wyłącznie w języku węgierskim.

Synonymer (engelsk) for "faculty":

faculty

Eksempelsætninger "faculty" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFive years ago I actually worked at NASA JPL during the summer as a faculty fellow.
Pięć lat temu, pracowałem w NASA JPL na stypendium.
EnglishOpole University - Faculty of Law & Administration
Opole University - Faculty of Law & Administration
EnglishAnd he made it for the 1939 faculty exhibition.
Nakręcił go na wydziałową wystawę w 1939 roku.
EnglishUniversity Masaryk Faculty of Law
EnglishI remember my own student years when, as a Slovak, I was given the opportunity to study at the architecture faculty of Budapest university.
Przypominają mi się moje lata studenckie, gdy, jako Słowaczce, umożliwiono mi studia na wydziale architektury uniwersytetu w Budapeszcie.
EnglishTwo French guest lecturers are currently on the teaching faculty, and the programme intends to strengthen its cooperation with Strasbourg University.
Do tej pory wykłada tam dwóch nauczycieli akademickich z Francji, planuje się jednak ściślejszą współpracę z Universytetem w Straßburgu.
EnglishNow, you can use them at any other time... at home, at the mall, at rock - ' r-roll concerts... but when you're under my roof you will respect the heritage... of every student and faculty member.
Możesz ich używać kiedykolwiek indziej... w domu, w centrum, na koncertach... ale kiedy jestś pod tym dachem będziez przestrzegać dziedzictwa... każdego studenta.
EnglishOn 3 December, Tatiana Szapućko, spokesperson for the opposition organisation Young Front, had her name struck off the list of students at the Faculty of Law of the Belarusian State University.
3 grudnia rzeczniczka organizacji opozycyjnej Młody Front, Tatiana Szapućko, została skreślona z listy studentów Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego.