Engelsk-polsk oversættelse af "gateway"

EN

"gateway" polsk oversættelse

volume_up
gateway {substantiv}

EN gateway
volume_up
{substantiv}

1. generel

gateway (også: gate, portal, archway)
It will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union.
Będzie bramą do uzyskania statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej.
It became a gilded gateway into a world full of pirates and shipwrecks and images in my imagination.
Było jak pozłacana brama do świata pełnego piratów i wraków statków, do świata mojej wyobraźni.
It is a true gateway to an electronic, centralised, interoperable and automated customs system.
Jest to prawdziwa brama do elektronicznego, scentralizowanego, interoperacyjnego i zautomatyzowanego systemu celnego.
gateway (også: entrance gate)

2. IT

gateway
Gateway could be a smartphone or it could be a dedicated gateway, as today many of these things are dedicated gateways, because they are not so well integrated.
Bramką może być smartphone albo inna wyznaczona bramka, bo dzisiaj wiele z tych urządzeń to wyznaczone bramy z uwagi na fakt, że nie są najlepiej zintegrowane.

Eksempelsætninger "gateway" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Stanowi bramę do rynków i szlaków energetycznych Azji i Bliskiego Wschodu.
EnglishThese instructions are available from the Gateway to the European Union.
Instrukcje te są dostępne w ramach programu Unii Europejskiej pod nazwą Gateway.
EnglishSlovenia is the gateway to the Western Balkans, and Europe's path leads through this gateway.
Słowenia stanowi wrota na Bałkany Zachodnie, a ścieżka Europy biegnie przez te wrota.
EnglishFor other people, including some in this House, it seems merely to be a gateway to fraud.
Dla innych, w tym niektórych w tej Izbie, polityka ta wydaje się być jedynie polem do nadużyć.
EnglishThe Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Wspólnotowy znak towarowy i zarejestrowany wzór wspólnotowy są drogą do jednolitego rynku.
EnglishA few years ago, Gateway came out with flat screen TVs.
Kilka lat temu, Gateway wprowadził na rynek telewizory z płaskim ekranem.
EnglishOf course, these must not act as a gateway for social dumping.
Oczywiście nie mogą one otwierać drogi do dumpingu socjalnego.
EnglishI refuse to witness humanity going through that gateway.
Odmawiam bycia świadkiem tego, jak ludzkość przekracza ten próg.
EnglishOSPF Interior Gateway Protocol
otwarty protokół bramki wewnętrznej przesyłania najkrótszą trasą
English(EL) Mr President, ladies and gentlemen, Greece is the main gateway for illegal immigrants into the whole of Europe.
(EL) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przez Grecję prowadzi główną trasa nielegalnych imigrantów do całej Europy.
English. ~~~ But this will be the gateway that will connect the modern economy and the modern world to my country."
Inni się wstrzymają, ale to będą wrota, które połączą nowoczesną ekonomię i nowoczesny świat z moim krajem."
EnglishAnd it became a gateway to the community.
EnglishIt was the gateway to Europe for many a long day, but the mandatory stopover in Shannon will now go, under this agreement.
Przez długi czas stanowił on wrota do Europy, lecz obowiązkowe międzylądowanie w Shannon podlegać będzie teraz omawianej umowie.
EnglishExterior Gateway Protocol
EnglishInterior Gateway Protocol
EnglishBorder Gateway Protocol
EnglishCommon Gateway Interface
EnglishAfter several decades, to eastern eyes, Latvia will be only one of the Member States of the European Union, not the gateway to Europe.
Po upływie kilku dziesięcioleci z perspektywy Wschodu Łotwa będzie po prostu jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, a nie furtką do Europy.
EnglishWe're pulling out, we're zooming out, out through a nuclear pore, which is the gateway to this compartment that holds all the DNA called the nucleus.
Oddalamy widok, przechodzimy przez por jądrowy, stanowiący wejście do przedziału, w którym znajduje się DNA, zwanego jądrem komórkowym.