Engelsk-polsk oversættelse af "gentleman"

EN

"gentleman" polsk oversættelse

volume_up
gentleman {substantiv}

EN gentleman
volume_up
{substantiv}

gentleman (også: man, master, sir, mister)
So if this gentleman had had a holistic education, would he be sitting there?
Jeśli ten pan miałby holistyczne wykształcenie, czy siedziałby tam?
I trust the honourable gentleman shares our wishes in that regard.
Wierzę, że Szanowny Pan Poseł podziela nasze dążenia w tym względzie.
(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
Widzę, że pan w pierwszym rzędzie zrobił "Mmmm".
gentleman (også: nobleman)
gentleman (også: gent)
Moving on from this, the next person to explore this field was a gentleman called Hans Jenny in the 1970s. ~~~ He actually coined the term cymatics.
Idąc dalej--dziedziną tą zajmował się następnie w latach siedemdziesiątych dżentelmen Hans Jenny, który to wprowadził do obiegu pojęcie "kymatyka".
gentleman

Synonymer (engelsk) for "gentleman":

gentleman

Eksempelsætninger "gentleman" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
Tak więc to nie był brak uznania; istotnie, zeszłego wieczoru spotkałam się z Panem.
EnglishThere's actually a gentleman in the front row who's doing a perfect imitation of her look.
Mina pana w pierwszym rzędzie idealnie imituje wyraz jej twarzy w tym momencie.
EnglishInitially, we came across some remarkable research done by a gentleman named Dr.
Początkowo natknęliśmy się na niezwykłe badanie przeprowadzone początkiem lat 70-tych przez Dr.
EnglishWhy do we always assume that the gentleman in Brussels knows better than the ordinary voter?
Dlaczego zawsze zakładamy, że panowie w Brukseli są mądrzejsi od zwykłych wyborców?
EnglishBob, that gentleman you were just talking to... that's Grantland Rice, the sportswriter.
Bob, ten gentleman z którym przed chwilą rozmawiałeś... to Grantland Rice, pisarz sportowy.
EnglishAnd this is a particularly small scooter for a gentleman of this size.
A to jest szczególny, miniaturowy skuter jak na mężczyznę tego wzrostu.
EnglishAnd the mystery existed because of a gentleman named Hardy Rodenstock.
Tajemnica istniała z powodu dżentelmena nazwiskiem Hardy Rodenstock.
EnglishIn that context a gentleman came to my office at that time.
W tym kontekście - w tym czasie przyszedł do mojego biura pewien gentleman.
EnglishIt is this gentleman who has the formidable task of carrying out this semantic classification.
To właśnie przed tym panem stoi potężne zadanie przeprowadzenia tej klasyfikacji semantycznej.
EnglishThe gentleman who commissioned me to do this was a gentleman called Peter Huf.
Człowiek, który mi ją zlecił nazywał się Peter Huf.
EnglishIt was in this gentleman's house in the Potomac, for those of you who are familiar with Maryland.
To było w domu tego Pana w miejscowości Potomac, w Maryland. ~~~ Może niektórzy z was tam byli.
EnglishNow, we are looking for a large black gentleman wearing a dress.
Dobra, szukamy wielkiego czarnego kolesia ubranego w spódnicę.
EnglishThe gentleman from the Socialists said that this is a good day for climate change policy in the EU.
Kolega reprezentujący socjalistów powiedział, że to dobry dzień dla polityki klimatycznej w UE.
English(LT) Ladies and gentleman, I have been working in the Committee on Economic and Monetary Affairs for five years.
(LT) Panie i panowie! Przez pięć lat pracowałam w Komisji Gospodarczej i Monetarnej.
EnglishLet's see, starting with -- let's start with a gentleman first, OK sir, what year was it, first of all?
Może zaczniemy od -- zacznijmy najpierw od jakiegoś dżentelmena.
EnglishLadies and gentleman, we have given the floor to 10 speakers.
Panie i panowie! Wysłuchaliśmy dziesięciu przemówień.
EnglishMr President, I would like to concur with the gentleman over there.
Panie przewodniczący! Chciałbym poprzeć kolegę.
EnglishThankfully, a few years ago, things shifted for me because I heard this gentleman speak, Dr.
Na szczęście, kilka lat temu, coś się zmieniło ponieważ usłyszałam wystąpienie doktora Muhammada Yunusa.
EnglishAnd so we chose to look at Paul Rusesabagina as an example of a gentleman who singularly used his life to do something positive.
Wzięliśmy Paula Rusesabagina jako przykład człowieka, który poświęcił życie dla sprawy.
EnglishWe should, therefore, stick to the gentleman's agreement over a one third to two thirds division of the money available.
Należy więc dotrzymać dżentelmeńskiej umowy podziału 1/3 do 2/3.