Engelsk-polsk oversættelse af "goings-on"

EN

"goings-on" polsk oversættelse

EN goings-on
volume_up
{flertal}

1. hverdags

goings-on (også: matters, points, things, affairs)
volume_up
sprawy {f fl}
goings-on (også: conduct, behavior, behaviour)

Eksempelsætninger "goings-on" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishA man's goings are established of Jehovah; And he delighteth in his way.
Od Pana bywają sprawowane drogi człowieka dobrego, a droga jego, podoba mu się.
EnglishA man's goings are of Jehovah; How then can man understand his way?
Od Pana bywają sprawowane drogi męża; ale człowiek jakoż zrozumie drogę jego?
EnglishFor his eyes are upon the ways of a man, And he seeth all his goings.
Oczy bowiem jego nad drogami człowieczemi, a on widzi wszystkie kroki jego.
EnglishThey have seen thy goings, O God, Even the goings of my God, my King, into the sanctuary.
Przetoż będzie noga twoja zbroczona we krwi, i język psów twoich we krwi nieprzyjacielskiej.
Englishand the border shall go down to the Jordan, and the goings out thereof shall be at the Salt Sea.
A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego.
EnglishFrom Tappuah the border went along westward to the brook of Kanah; and the goings out thereof were at the sea.
Od Tafua bieży ta granica ku zachodowi do potoku Kana, a kończy się przy morzu.
Englishand the border shall turn about from Azmon unto the brook of Egypt, and the goings out thereof shall be at the sea.
A zakrąży ta granica od Asmon aż do rzeki Egipskiej, a skończy się na zachód.
Englishand the border turned about it on the north to Hannathon; and the goings out thereof were at the valley of Iphtah-el;
Idzie także kołem taż granica od północy ku Hannaton, a kończy się u doliny Jeftael.
EnglishHe brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay; And he set my feet upon a rock, and established my goings.
Z żądością oczekiwałem Pana; a skłonił się ku mnie, i wysłuchał wołanie moje;
EnglishSometimes there are frightening goings-on in the stairwell.
Czasem straszne reczy dzieją się na klatce,
Englishfrom mount Hor ye shall mark out unto the entrance of Hamath; and the goings out of the border shall be at Zedad;
Potem od góry Hor wymierzycie granice, aż gdzie wchodzą do Hemat; a będą się kończyć granice aż do Sedada.
Englishand the border shall go forth to Ziphron, and the goings out thereof shall be at Hazar-enan: this shall be your north border.
I pójdzie ta granica aż do Zefronu, a skończy się u wsi Enan; tę będziecie mieć granice północną.
EnglishAnd Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of Jehovah: and these are their journeys according to their goings out.
I spisał Mojżesz wychodzenia ich, i stanowiska ich według rozkazania Pańskiego.
EnglishFor all these reasons, but also out of compassion for our fellow human beings, let us not be indifferent to the goings-on in Iran.
Dlatego, a także kierowani współczuciem dla naszych bliźnich, nie pozostawajmy obojętni na wydarzenia w Iranie.
EnglishWell, excuse me for speaking my mind, ma'am, but do you really think a five-year-old will understand the goings-on of an Episcopal wedding?
Proszę wybaczyć moją śmiałość, ale czy naprawdę uważa pani, że pięciolatek zrozumie obrządek w kościele episkopalnym?
Englishand it passed along to Azmon, and went out at the brook of Egypt; and the goings out of the border were at the sea: this shall be your south border.
Stamtąd idąc do Asemona idzie ku rzece Egipskiej, a idzie koniec tych granic na zachód; tać będzie granica na południu.
EnglishAnd their border was from Heleph, from the oak in Zaanannim, and Adaminekeb, and Jabneel, unto Lakkum; and the goings out thereof were at the Jordan;
I była granica ich od Helef, i od Helon, do Saannanim, i Adami, które jest Necheb, i Jebnael, aż ku Lekum, i kończy się u Jordanu.
Englishand the border reached to Tabor, and Shahazumah, and Beth-shemesh; and the goings out of their border were at the Jordan: sixteen cities with their villages.
A przychodzi granica ich do Taboru, i do Sehesyma, i do Betsemes, a kończą się granice ich u Jordanu, miast szesnaście, i wsi ich.
EnglishThat is why this Europe, this large Schengen area, will not be a fortress but certainly will protect EU citizens from criminal comings and goings.
Dlatego też ta Europa, ta rozległa strefa Schengen, nie będzie fortecą, ale z pewnością będzie ochraniać obywateli UE przed przybywaniem przestępców.
Englishand the border turned to Ramah, and to the fortified city of Tyre; and the border turned to Hosah; and the goings out thereof were at the sea by the region of Achzib;
A wraca się ta granica od Rama aż do miasta Zor obronnego; stamtąd się obraca ta granica aż do Hosa, a kończy się u morza podle działu Achsyba.