Engelsk-polsk oversættelse af "hassle"

EN

"hassle" polsk oversættelse

volume_up
hassle {substantiv}
volume_up
to hassle {intr.vb.}

EN hassle
volume_up
{substantiv}

1. generel

hassle (også: annoyance, bother, effort, nuisance)
We need an integrated system that uses real time data to optimize personal mobility on a massive scale without hassle or compromises for travelers.
Potrzebny nam zintegrowany system oparty na danych czasu rzeczywistego, który usprawni naszą mobilność na masową skalę bez kłopotów i szkody dla podróżujących.
That gives a great opportunity to the industry to tap in to what those people would like to do in terms of travel, particularly travel without hassle.
Jest to świetna okazja dla branży, aby wprowadzić usługi turystyczne, którymi takie osoby byłyby zainteresowane. Dotyczy to przede wszystkim możliwości podróżowania bez kłopotów.
hassle (også: drudgery, fag, bugger)
hassle (også: problems, trouble)

2. "squabble", amerikansk engelsk

hassle (også: brawl, fight, melee, riot)
hassle (også: scuffle, skirmish)

Synonymer (engelsk) for "hassle":

hassle

Eksempelsætninger "hassle" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI have not come across one good explanation as to why this hassle has to continue.
Nie wpadłem na żadne dobre wyjaśnienie dlaczego ten problem miałby dalej istnieć.
EnglishThe worse things get, the more I hassle them, the more they act like undisturbed colonies.
Bardziej homeostatyczne. ~~~ Im jest gorzej, tym lepiej im idzie.
EnglishThis makes European industry more competitive and means less administrative hassle.
Prowadzi to do większej konkurencyjności przemysłu europejskiego i zmniejsza trudności administracyjne.
EnglishEarn revenue from relevant ads on your website in a hassle-free and flexible way.
EnglishUploading a folder can save you the time and hassle of uploading individual files from your computer to Google Docs.
Przesłanie folderu pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek, które są potrzebne do przesyłania pojedynczych plików z komputera do Dokumentów Google.
EnglishThat would be the correct way of doing things, which involves an incredible amount of extra hassle and frustration for the customer.
To byłby poprawny sposób załatwienia sprawy, który wywołuje po stronie petentów niesamowicie dużo dodatkowego zachodu i frustracji.
Englishno hassle at all
EnglishWe need an integrated system that uses real time data to optimize personal mobility on a massive scale without hassle or compromises for travelers.
Potrzebny nam zintegrowany system oparty na danych czasu rzeczywistego, który usprawni naszą mobilność na masową skalę bez kłopotów i szkody dla podróżujących.
EnglishThat gives a great opportunity to the industry to tap in to what those people would like to do in terms of travel, particularly travel without hassle.
Jest to świetna okazja dla branży, aby wprowadzić usługi turystyczne, którymi takie osoby byłyby zainteresowane. Dotyczy to przede wszystkim możliwości podróżowania bez kłopotów.
EnglishAnd policing copyright violations for children's birthday cakes was such a hassle that the College Bakery said, "You know what, we're getting out of that business.
Monitorowanie naruszeń praw autorskich, w przypadku torów urodzinowych dla dzieci, było takim problemem, że College Bakery stwierdziła: "Wiecie co, wychodzimy z tego biznesu.