Engelsk-polsk oversættelse af "heated up"

EN

"heated up" polsk oversættelse

PL

EN heated up
volume_up
{adjektiv}

heated up
volume_up
zgrzany {adj. m}

Synonymer (engelsk) for "heated up":

heated up

Lignende oversættelser "heated up" på polsk

heated adjektiv
Polish
to heat verbum
heat substantiv
to be up to verbum
up adjektiv
up adverbium
Polish
up præposition
to up verbum

Eksempelsætninger "heated up" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI mixed them up, heated them, cooled them down, and I got 50 billion little smiley faces floating around in a single drop of water.
Zmieszałem, podgrzałem, schłodziłem i powstało 50 miliardów uśmieszków, wypełniających kroplę wody.
EnglishThe ocean heated up as it does sometimes, and the hot spot formed and stalled right over the Phoenix Islands for six months.
Ocean nagrzał się tak, jak to się czasem dzieje, a gorące miejsca uformowały się i zostały w takim stanie na Wyspach Phoenix przez sześć miesięcy.
EnglishSome aspects of this report have stirred up heated debates in numerous European Union Member States, especially those relating to biometric identification.
Niektóre aspekty tego sprawozdania wzbudziły gorące dyskusje w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza na temat identyfikacji biometrycznej.