EN home
volume_up
{substantiv}

1. generel

home (også: house, residence)
It is not an Arctic museum, but home to three and a half million people.
To nie jakiś arktyczny skansen, lecz dom dla trzech i pół miliona osób.
This is the home of the gharial, this incredible crocodile.
Te rejony to dom niesamowitego krokodyla - gawiala.
Hey, that's a single family home in the squatter community.
Tak, to jest jednorodzinny dom wybudowany w nielegalnym slumsie.
Mr President-in-Office, you are quite rightly proud that your country is the home of human rights.
Ma pan pełne prawo być dumnym z tego, że pana kraj jest ojczyzną praw człowieka.
However, what can they do about the political impasse in their home country?
Co jednak mogą zrobić w sprawie politycznego impasu w swojej ojczyźnie?
Austerity champions at home, big spenders in Brussels.
W ojczyźnie - mistrzowie oszczędności, w Brukseli - królowie wydatków.
home (også: cradle)
I am also pleased that this ceremony can take place here, in the European Parliament, the home of democracy for all Europe's citizens.
Cieszę się również, że dzisiejsza uroczystość może odbyć się tutaj, w Parlamencie Europejskim, kolebce demokracji dla wszystkich obywateli Europy.

2. sport

home (også: goal, gate, woodwork)
home (også: finish, finishing line)

3. britisk engelsk

Duisburg, home of the largest steelworks in Europe, is in my constituency.
Moim okręgiem wyborczym jest Duisburg, miejsce, w którym znajdują się największe stalownie w Europie.
But compassion is also equally at home in the secular as in the religious.
Ale współczucie jest tak samo na miejscu w otoczeniu świeckim jak i religijnym.
I wanted it all -- home office, sit down dinner for 10, room for guests, and all my kite surfing gear.
Chciałem tam mieć wszystko: biuro, stół na 10 osób, pokój gościnny i miejsce na sprzęt do kite surfingu.

Eksempelsætninger "home" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishTherefore, let us not be counterproductive and let us not send women back home.
Dlatego nie bądźmy bezproduktywni i nie odsyłajmy kobiet z powrotem do domów.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Luxembourg
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Luksemburg
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > The first ten years
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Pierwsze dziesięć lat
EnglishThey arrested Ms Petrova at her home in front of her parents and two small children.
Zatrzymali oni Pietrową w jej domu na oczach rodziców oraz dwójki małych dzieci.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Sprzęt ochronny bardzo często pozostawiają w domu, albo w ogóle go nie mają.
EnglishLuxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
Luksemburg jest siedzibą administracji Parlamentu – Sekretariatu Generalnego.
EnglishNavigation Path: Home > The European Central Bank > Educational > Videos
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Dział edukacyjny > Filmy
EnglishEffective education in the home and in school from primary school up is paramount.
Kluczowe znaczenie ma skuteczna edukacja domowa i szkolna już od szkoły podstawowej.
EnglishThis would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.
EnglishThe first is the issue of home support for patients who are seriously ill.
Pierwszy z nich dotyczy opieki domowej dla osób cierpiących na poważne choroby.
EnglishLiberia is now home to an all-woman United Nations contingent of Indian peacekeepers.
Liberia jest teraz domem dla hinduskiego kobiecego kontyngentu pokojowego ONZ.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Slovakia (2009)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Słowacja (2009)
EnglishBut compassion is also equally at home in the secular as in the religious.
Ale współczucie jest tak samo na miejscu w otoczeniu świeckim jak i religijnym.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Find the security features!
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Znajdź zabezpieczenia!
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Euro School > Where‘s the coin from?
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Z jakiego kraju jest ta moneta?
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Exchanging national cash > Estonia
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana walut narodowych > Estonia
EnglishI am absolutely certain that the first thing we need do is to improve democracy at home.
Żywię stanowcze przekonanie, że najpierw powinniśmy ulepszyć demokrację u siebie.
EnglishNavigation Path: Home > The euro > Cash changeovers > Estonia (2011)
Navigation Path: Home > Euro > Wymiana pieniądza > Estonia (2011)
EnglishCA: But does that mean that, at your desk or in your home, you need projectors, cameras?
CA: Ale czy to znaczy, że przy biurku lub w domu są konieczne projektory, kamery?
EnglishIf we had heard these suggestions 36 years ago in Portugal, we would have gone home.
Gdybyśmy usłyszeli takie sugestie 36 lat temu w Portugalii, nie poszlibyśmy do domów.