Engelsk-polsk oversættelse af "ill"

EN

"ill" polsk oversættelse

volume_up
ill {adj.}

EN ill
volume_up
{adjektiv}

ill (også: diseased, infected, insane, sick)
volume_up
chory {adj. m}
Sometimes people who have been infected do not look or feel ill.
Czasami osoby zakażone nie wyglądają na chore, ani nie czują się chore.
We heard Mr Cohn-Bendit say that those who oppose this Treaty are mentally ill.
Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.
Poważnie chory.
ill (også: diseased, infected, sick)
volume_up
chore {adj.}
Sometimes people who have been infected do not look or feel ill.
Czasami osoby zakażone nie wyglądają na chore, ani nie czują się chore.
Others have signs of mild flu, but some people can become very ill.
Czasami osoby zakażone nie wyglądają na chore, ani nie czują się chore.
. - I condemn unreservedly the ill-treatment of people in Cuba (or anywhere else).
. - Całkowicie potępiam chore traktowanie obywateli na Kubie czy gdziekolwiek indziej na świecie.
ill (også: adverse, angry, annoyed, bad)
volume_up
zły {adj. m}
Finally, poverty is a key factor in ill health.
Wreszcie kluczowym czynnikiem w przypadku złego stanu zdrowia jest ubóstwo.
A debate awaits us on the subject of discards, a disgraceful debate on ill-conceived legislation.
Przed nami dyskusja na temat odrzutów, niechlubna dyskusja na temat prawa, które jest złe.
We are not at this point saying that the President or government of Pakistan have shown ill will.
Nie oskarżamy w tym momencie prezydenta Pakistanu, czy też rządu, że wykazano tutaj złą wolę.
ill (også: diseased, infected, sick)
volume_up
chora {adj. f}
część osób może czuć się bardzo chora.
I have been ill a number of times and just like many of you here in this Chamber, I am sure, have been saved by antibiotics.
Wiele razy byłam chora i jestem przekonana, że uratowały mnie antybiotyki - podobnie, jak uratowały wielu spośród obecnych w tej Izbie.
I would like to take this opportunity to ask Mrs Ashton to intercede on behalf of a dissident, Marta Beatriz Roque, who is on conditional release and is ill.
Korzystając z okazji zwracam się do pani Ashton o interwencję w sprawie dysydentki Marty Beatriz Roque, która znajduje się na zwolnieniu warunkowym i jest chora.

Synonymer (engelsk) for "ill":

ill

Eksempelsætninger "ill" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd I'll quote three people: Vannevar Bush, Doug Engelbart and Tim Berners-Lee.
Zacytuję trzech ludzi: Vannevara Busha, Douga Engelbarta i Tima Bernersa-Lee.
EnglishI said the other night, and I'll repeat now: this is not a political issue.
Tak mówiłem ostatniej nocy, i teraz to powtórzę: to nie jest sprawa polityczna.
EnglishThe first is the issue of home support for patients who are seriously ill.
Pierwszy z nich dotyczy opieki domowej dla osób cierpiących na poważne choroby.
EnglishI'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Podniosę 57.000 do kwadratu, plus 683 do kwadratu, plus 57.000 razy 683 razy dwa.
EnglishIf you are ill or have a major injury then your blood sugar level may increase
wystąpienie choroby lub poważny uraz mogą stać się przyczyną wzrostu stężenia cukru we
EnglishKant was very good on this point, and he said it a little better than I'll say it.
Kant miał tu istotnie rację i powiedział to nieco lepiej niż ja to zrobię.
EnglishAnd what we know now is this has huge impact on economies, which I'll talk about later.
Teraz wiemy, że ten fakt ma ogromny wpływ na ekonomię, o której powiem później.
EnglishI'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.
EnglishI'll take you step by step through what we've envisioned is gonna happen.
Poprowadzę cię krok po kroku przez to co przewidzieliśmy, że może się zdarzyć.
EnglishThis is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
To najważniejszy slajd mojego wykładu, więc zamierzam się na niim skupić.
EnglishLike if you get ill, it's because you've just been thinking negative thoughts.
Tak, jak kiedy zachorujesz, to dlatego, że miałeś tylko negatywne myśli.
EnglishWe'll just -- we can just skip -- I'll just skip through the video instead ...
Jeszcze tylko... chyba możemy pominąć... Może pominę to video zamiast...
EnglishI have a few pictures, and I'll talk a little bit about how I'm able to do what I do.
Mam kilka zdjęć, i opowiem trochę o tym jak udaje mi się robić to co robię.
EnglishVaccination should be postponed in patients who are ill with a high fever.
U pacjentek z chorobami przebiegającymi z wysoką gorączką szczepienie należy odłożyć.
EnglishOK, take these home, have your mom or dad sign them, I'll see what I can do.
OK, weźcie je zatem do domu, dajcie do podpisu rodzicom, a ja zobaczę co się da zrobić.
EnglishWe heard Mr Cohn-Bendit say that those who oppose this Treaty are mentally ill.
Słyszeliśmy, jak poseł Cohn-Bendit powiedział, że przeciwnicy Traktatu są umysłowo chorzy.
EnglishI'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
Opowiem wam na temat energii i najwygodniej rozpocząć od ropy naftowej.
EnglishMy true love lives up the river; a few more jumps and I'll be with her.
Ma miłość prawdziwa mieszka nad rzeką; jeszcze kilka susów i znów z nią będę.
English(Laughter) Though I'll probably also say something about her hair and personality as well.
(Śmiech) Chociaż pewnie powiedziałbym również coś o jej włosach i osobowości.
EnglishAnd the Egyptians dealt ill with us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage:
A gdy się z nami źle obchodzili Egipczanie, trapiąc nas, i kładąc na nas niewolą ciężką,