Engelsk-polsk oversættelse af "important changes"

EN

"important changes" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important changes" i kontekst.

Lignende oversættelser "important changes" på polsk

important adjektiv
changes substantiv
to change verbum
change substantiv

Eksempelsætninger "important changes" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt is important for the changes we have made to contribute to simplifying this policy.
Ważne jest, aby wprowadzone zmiany przyczyniły się do uproszczenia tej polityki.
EnglishThe Helsinki Process has contributed to important historical changes in Europe.
Proces helsiński przyczynił się do ważnych zmian historycznych w Europie.
EnglishIt is important that future changes do not dent foreign investor interest in Lithuania.
To ważne, aby przyszłe zmiany nie zaszkodziły zainteresowaniu zagranicznych inwestorów Litwą.
EnglishHowever, there are other important changes which have occurred in the meantime.
Są jednak inne ważne zmiany, które nastąpiły w międzyczasie.
EnglishMr President, since we formulated this resolution, some important changes have taken place in Kenya.
Panie przewodniczący! Od czasu wydania rezolucji doszło do poważnych zmian w Kenii.
EnglishNevertheless, we acknowledge that there are important changes to be made in this area.
Przyznajemy jednak, że obszar ten wymaga istotnych zmian.
EnglishFirst, we have seen important changes within the United Nations human rights system.
Po pierwsze, doszło do ważnych zmian w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącym praw człowieka.
EnglishThat trend will mean there will have to be profound changes in important aspects of public policies.
Ta tendencja oznacza, że konieczne będą głębokie zmiany w ważnych aspektach polityki publicznej.
EnglishThis process must be repeated when important changes occur.
Proces ten musi być ponowiony, jeśli nastąpią istotne zmiany.
EnglishAt the same time, the Treaty of Lisbon introduces important changes in the procedure for approving the Community budget.
Jednocześnie traktat lizboński wprowadza ważne zmiany w procedurze zatwierdzania budżetu Wspólnoty.
English(PL) Mr President, we are today discussing particularly important changes.
EnglishThe most important of these changes are summarised below.
Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.
EnglishIt is important to remind that changes in the relative importance of the euro in international markets are very gradual.
Należy pamiętać, że zmiany relatywnego znaczenia euro na rynkach światowych następują bardzo stopniowo.
EnglishBut meanwhile, important changes have occurred.
W międzyczasie jednak zaszły liczące się zmiany.
EnglishThe Treaty of Lisbon has introduced important changes.
Traktat lizboński wprowadza ważne zmiany.
EnglishOne of the important changes made to the petitioning process is the emphasis on the petition's privacy or confidentiality.
Jedną z ważnych zmian wprowadzonych do procesu petycyjnego jest nacisk na prywatność i poufność petycji.
EnglishHere there are two important changes.
Mieliśmy do czynienia z dwiema ważnymi zmianami.
EnglishThe first point of the resolution mentions the important changes in United States' policy concerning humanitarian laws.
W pierwszym punkcie rezolucji wspomniano o ważnych zmianach w polityce Stanów Zjednoczonych w zakresie praw humanitarnych.
EnglishThe European External Action Service is one of the biggest and most important changes resulting from the Treaty of Lisbon.
Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest jedną z największych i najważniejszych zmian wynikających z traktatu lizbońskiego.
EnglishIt has brought about important changes in the design of electronic products in the European Union and worldwide.
Umożliwiła także wprowadzenie istotnych zmian do projektów wyrobów elektronicznych produkowanych w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important changes

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.