Engelsk-polsk oversættelse af "important document"

EN

"important document" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important document" i kontekst.

Lignende oversættelser "important document" på polsk

important adjektiv
document substantiv
Polish
to document verbum

Eksempelsætninger "important document" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have voted on a crucially important document on EU competition policy.
Głosowaliśmy nad kluczowo ważnym dokumentem na temat polityki konkurencyjnej Unii.
EnglishThis is why the resolution being debated today is an important document.
Oto dlaczego rezolucja, nad którą dziś debatujemy, jest tak ważnym dokumentem.
EnglishIt is a highly important document for protecting consumer health.
To niezwykle ważny dokument z punktu widzenia ochrony zdrowia konsumentów.
EnglishMr President, I voted in favour of this important document.
Panie Przewodniczący! Głosowałam za przyjęciem tego ważnego dokumentu.
EnglishThis is a very important document which is part of an energy efficiency package.
Jest to bardzo ważny dokument, stanowiący jeden z elementów pakietu środków dotyczących efektywności energetycznej.
EnglishThis important document has already been signed by 185 countries.
Ten ważny dokument został już podpisany przez 185 krajów.
English(PL) Mr President, we have accepted an important document concerning relations between the EU and Central Asia.
Panie przewodniczący! Przyjęliśmy ważny dokument dotyczący relacji Unia - Azja Środkowa.
EnglishI would like to thank the rapporteur and confirm once again my approval of this important document.
Pragnę podziękować sprawozdawcy i jeszcze raz potwierdzić swoją aprobatę dla tego istotnego dokumentu.
EnglishMadam President, the Protocol which will be put to the vote is a particularly important document.
Pani Przewodnicząca! Protokół, który zostanie poddany pod głosowanie jest dokumentem o szczególnej wadze.
English. - (LT) I voted in favour of this important document.
Głosowałem za przyjęciem tego ważnego dokumentu.
EnglishThis document is important as the interconnection of the energy infrastructure must be a priority.
Ten dokument jest ważny, gdyż infrastruktura międzysieciowych połączeń elektroenergetycznych musi być priorytetem.
English(LT) Firstly, I would like to congratulate the rapporteur on the preparation of this very important document.
(LT) Przede wszystkim chciałbym pogratulować sprawozdawcy przygotowania tego niezwykle istotnego dokumentu.
EnglishI voted in favour of this important document.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego ważnego dokumentu.
English(LT) Mr President, I would like to congratulate all the rapporteurs on the creation of this important document.
(LT) Panie Przewodniczący! Chciałbym pogratulować wszystkim sprawozdawcom stworzenia tego ważnego dokumentu.
English(PT) I would like to begin by congratulating Commissioner Barnier on the presentation of this important document.
(PT) Pragnę zacząć od pogratulowania panu komisarzowi Barnierowi, który przedstawił nam ten ważny dokument.
English(LT) I voted for this very important document.
(LT) Głosowałam za przyjęciem tego ważnego dokumentu.
EnglishI approved of this important document.
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego ważnego dokumentu.
EnglishThis is a very important document for Lithuania, Bulgaria and Slovakia as they decommission nuclear power plants.
Dla Litwy, Bułgarii i Słowacji to niezwykle ważny dokument, ponieważ kraje te przeprowadzają likwidację elektrowni jądrowych.
EnglishToday, the European Parliament adopted an important document on the legal framework for European statistics on tourism.
Dziś Parlament Europejski przyjął ważny dokument dotyczący ram prawnych europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki.
EnglishI supported this important document.
Poparłem przyjęcie tego ważnego dokumentu.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important document

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.