Engelsk-polsk oversættelse af "important exercise"

EN

"important exercise" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important exercise" i kontekst.

Lignende oversættelser "important exercise" på polsk

important adjektiv
exercise substantiv
to exercise verbum

Eksempelsætninger "important exercise" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThat is an important exercise, which we must repeat in the coming year.
To istotne zadanie, które musimy ponawiać w przyszłym roku.
English. - (DA) Mr President, I must begin by reminding everyone that we are nearing the end of an incredibly important exercise.
sprawozdawca. - (DA) Panie przewodniczący! Muszę rozpocząć od przypomnienia wszystkim, że zbliżamy się do końca niezmiernie ważnego zadania.
English(EL) Mr President, Commissioner, the Solidarity Fund is an important tool for the exercise of social policy in Member States hit by natural disasters.
(EL) Panie przewodniczący, pani komisarz! Fundusz Solidarności to ważne narzędzie realizacji polityki społecznej w dotkniętych klęskami żywiołowymi państwach członkowskich.
EnglishI have been a modest member of her team, under her leadership over the last eighteen months, in what I know she has and I have regarded as an extremely important exercise.
Byłam skromnym członkiem jej zespołu, pracując pod jej kierownictwem przez ostatnie 1,5 roku nad zadaniem, które, jak wiem, uważa, tak i ja, za niezmiernie istotne.
EnglishI trust we are able to find a mutually agreed solution so that this important exercise will continue its successful path in the future, as underlined by the EU-China Summit.
Ufam, że uda nam się znaleźć uzgodnione przez obie strony rozwiązanie, tak aby to ważne zadanie mogło w przyszłości z powodzeniem być kontynuowane, jak podkreślono na szczycie UE-Chiny.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important exercise

Derudover tilbyder bab.la en tysk-dansk ordbog for flere oversættelser.