Engelsk-polsk oversættelse af "important talks"

EN

"important talks" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "important talks" i kontekst.

Lignende oversættelser "important talks" på polsk

important adjektiv
talks substantiv
Polish
to talk verbum
talk substantiv

Eksempelsætninger "important talks" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe Russians have now deferred these important talks indefinitely.
Rosja odroczyła te ważne rozmowy na czas nieokreślony.
EnglishThis is particularly important in the talks that have got underway in Geneva and that will be continued in November.
Jest to szczególnie istotne w kontekście rozmów, które trwają w Genewie i będą kontynuowane w listopadzie.
EnglishIn two days' time, important talks are to take place in Libya between the Sudanese Government and various rebel forces.
Za dwa dni w Libii odbędą się ważne rozmowy pomiędzy rządem sudańskim a różnymi ugrupowaniami rebeliantów.
EnglishNow that the hostilities appear to have stopped, it will be important to resume talks aimed at comprehensive peace as soon as possible.
Teraz, gdy wydaje się, że działania wojenne ustały, ważne będzie wznowienie rozmów w celu jak najszybszego osiągnięcia pełnego pokoju.
EnglishBosnia and Herzegovina and Albania have made significant progress in the last few months and important talks have been held with these countries.
Bośnia i Hercegowina oraz Albania poczyniły w ostatnich miesiącach znaczne postępy; podjęto też ważne rozmowy z tymi krajami.
EnglishApart from the multilateral talks, an important way to overcome these barriers is through the leverage available to us in free trade agreement negotiations.
Oprócz rozmów wielostronnych istotnym sposobem pokonania tych barier jest dźwignia w postaci negocjacji umowy o wolnym handlu, jaką dysponujemy.
EnglishIn this regard, unlike in the current regulation, it would seem important for institutional talks on these subject areas to be introduced.
W związku z tym, przeciwnie niż w przypadku obecnie obowiązującego rozporządzenia, istotne wydaje się, aby zainicjować rozmowy instytucjonalne w tych dziedzinach.
EnglishIt is important now that reconciliation talks get under way, so that an impartial and independent investigation into war crimes can be carried out by the UN.
Należy teraz rozpocząć rozmowy w sprawie pojednania, aby ONZ mogła przeprowadzić bezstronne i niezależnie dochodzenie dotyczące zbrodni wojennych.
EnglishI also had many important talks which should contribute to closer cooperation, especially economic cooperation, between the European Union and the United States.
Odbyłem też wiele ważnych rozmów mających się przyczynić do zacieśnienia współpracy, szczególnie gospodarczej, pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Andre ord i vores ordbog

English
  • important talks

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.