Engelsk-polsk oversættelse af "instant"

EN

"instant" polsk oversættelse

volume_up
instant {substantiv}
PL

"instant" engelsk oversættelse

EN

EN instant
volume_up
{substantiv}

instant (også: jiffy, moment, jiff)
You can disable Google Instant at any time by clicking the link and selecting "Off (Press Enter to search)."
W dowolnym momencie możesz wyłączyć wyszukiwanie dynamiczne Google, klikając ten link i wybierając opcję „Wyłączone (naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać)”.
instant (også: moment, while)
The point is PLATO was only 50 years ago, an instant in time.
Rzecz w tym, że projekt PLATO ma zaledwie 50 lat, to ułamek chwili.
This is something that's going to determine the quality of every instant of our lives.
Decyduje o jakości każdej chwili życia.
Szkoda, że było to tylko przez chwilę.

Synonymer (engelsk) for "instant":

instant

Eksempelsætninger "instant" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou won't be able to change this setting if you have Google Instant enabled.
Tego ustawienia nie można zmienić, jeśli włączone jest wyszukiwanie dynamiczne Google.
EnglishHow can we find instant solutions to a situation that has dragged on for years?
Jak możemy znaleźć natychmiastowe rozwiązania dla sytuacji, która ciągnęła się przez lata?
EnglishThey got instant democracy in the 1990s: elections without checks and balances.
W latach 90. dostali demokrację błyskawiczną: wybory bez mechanizmów równowagi i kontroli.
EnglishGoogle Instant might increase or decrease your overall impression levels.
Wyszukiwanie dynamiczne Google może zmniejszyć lub zwiększyć ogólną liczbę wyświetleń.
EnglishIt is something that is a unique instant in the history of all of life.
Nadzwyczajne jest, że nie jesteśmy tylko obserwatorami lecz także tworzymy.
EnglishAnd with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work.
Każda wersja daje dzieciom wgląd w to, co się sprawdza, a co nie.
EnglishAnd in America it was called "Our Final Hour" because Americans like instant gratification.
W Stanach nazwano ją "Nasza Ostatnia Godzina" bo Amerykanie lubią natychmiastową satysfakcję.
EnglishWe need to remember, however, that it does not provide instant relief for the situation as it is now.
Musimy jednak pamiętać, że w obecnej sytuacji nie przyniosą one natychmiastowej ulgi.
EnglishAnd at what instant I shall speak concerning a nation, and concerning a kingdom, to build and to plant it;
Zasię, jeźlibym rzekł nagle o narodzie i o królestwie, że je pobuduję i wszczepię;
EnglishHere are two common issues you might run into when using Google Instant:
Pewne typy zapytań, które mogą być nieodpowiednie, nie powodują automatycznego wyświetlania wyników.
EnglishThe point is PLATO was only 50 years ago, an instant in time.
Rzecz w tym, że projekt PLATO ma zaledwie 50 lat, to ułamek chwili.
EnglishLearn more about Chrome Instant logging policies.
Więcej informacji o zasadach raportowania w wyszukiwaniu dynamicznym w Chrome.
EnglishInstant Preview is available for most types of pages in Web search results.
Podgląd w wyszukiwarce jest dostępny dla większości typów stron figurujących w wynikach wyszukiwania Google.
EnglishGoogle Instant doesn’t just give you results as you type.
Funkcja wyszukiwanie dynamiczne Google nie tylko powoduje wyświetlanie wyników podczas pisania.
EnglishYou won't see results as you type if Google Instant predictions are disabled in your search settings.
Istnieje kilka przyczyn, dla których możesz nie widzieć wyników wyszukiwania dynamicznego Google.
EnglishUse Instant Previews to see what a webpage is like before clicking a search result.
Podgląd w wyszukiwarce pozwala zobaczyć, jak wygląda strona internetowa przed kliknięciem danego wyniku wyszukiwania.
EnglishYou boost the local economy and make instant use of it.
Pobudza się lokalną gospodarkę i natychmiast się to wykorzystuje.
EnglishIf you have Instant disabled, the match often appears in gray text within the address bar.
Gdy wyszukiwanie dynamiczne jest wyłączone, znaleziony odpowiednik jest zapisany szarą czcionką w pasku adresu.
EnglishIf you have Google Instant enabled, results may dynamically appear as you type.
Jeśli włączono wyszukiwanie dynamiczne Google, wyniki wyszukiwania mogą się również dynamicznie pojawiać podczas pisania.
EnglishAlso, did you know that with Google Instant, you can "feel lucky" all the time?
Czy wiesz również, że za pomocą funkcji wyszukiwanie dynamiczne Google możesz cały czas korzystać ze „szczęśliwego trafu”?!