Engelsk-polsk oversættelse af "journey"

EN

"journey" polsk oversættelse

volume_up
journey {substantiv}

EN journey
volume_up
{substantiv}

1. generel

journey (også: peregrination, tour, travel, trip)
Sometimes he pays one amount on the outward journey and another amount on the return journey.
Czasami płaci jedną kwotę za podróż w jedną stroną, a inną za lot powrotny.
You also said that the journey is as important as the destination.
Powiedział pan również, że podróż jest równie istotna, jak miejsce przeznaczenia.
And I began the journey of rediscovering the value of sleep.
Wówczas rozpoczęłam podróż, dzięki której poznałam na nowo wartość snu.
journey (også: run, travel)
The daily driving and rest periods must be observed, and on such journeys drivers will never exceed the permitted daily driving time.
Dzienne okresy jazdy i odpoczynku muszą być przestrzegane, a w trakcie takich podróży kierowcy nigdy nie przekraczają dozwolonego dziennego czasu jazdy.
journey (også: drive, jaunt, ride)

2. "usu. abroad"

journey (også: travel, voyage)
volume_up
wojaże {f fl} [gl.dags]
journey (også: travel, voyage)
volume_up
wojaż {m} [gl.dags]

Synonymer (engelsk) for "journey":

journey

Eksempelsætninger "journey" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishI wish Croatia, Macedonia and Turkey every success on their European journey.
Życzę Chorwacji, Macedonii i Turcji wszelkich sukcesów na ich drodze do Europy.
EnglishOnly that part of the journey that leads towards a democratic Turkey can be supported.
Możemy pomagać tylko na tym etapie podróży, który prowadzi do demokracji w Turcji.
EnglishAnd I remember looking at the guys thinking, "What do I take from this journey?"
I pamiętam gdy patrzyłem na chłopaków myśląc, "Co wyniosę z tej podróży?
EnglishFor me it was the start of a long journey, but I decided that day to matter.
Dla mnie to był początek długiej podróży, tego dnia zdecydowałam, że chcę się liczyć.
EnglishIt is high time to allow Serbia to move to the next stage of its European journey.
Najwyższy czas, aby pozwolić Serbii przejść do kolejnego etapu jej europejskiej podróży.
EnglishAnd I think that this is all part of surrendering to the design journey.
I myślę, że to wszystko jest częścią poddawania się przygodzie projektowania.
EnglishTablets should be administered at least one hour before starting the journey.
Tabletki należy podać, co najmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem podróży.
EnglishMoreover, in this 8,000-mile journey, they have to insure this ice doesn't melt.
W czasie podróży na 12000 km., muszą uważać by lód się nie roztopił.
EnglishPassengers will have 12 basic rights applying to any length of journey.
Pasażerom przysługiwać będzie 12 praw podstawowych niezależnie od długości podróży.
EnglishThis is the first step in our common journey towards 2012 and the asylum package.
Jest to pierwszy krok w naszej wspólnej podróży w kierunku roku 2012 oraz pakietu azylowego.
EnglishAnd when ye blow an alarm, the camps that lie on the east side shall take their journey.
Gdyby zaś zatrąbiono głos przerywając, tedy się ruszy obóz leżących na wschód słońca.
Englishfor a friend of mine is come to me from a journey, and I have nothing to set before him;
Albowiem przyjaciel mój przyszedł z drogi do mnie, a nie mam, co przed niego położyć.
EnglishSo we go on a journey deep inside the object and examine the constituents.
Zaglądamy do środka, szukamy składników. ~~~ Wiemy, że znajdziemy atomy.
EnglishThis is why I welcome the exclusion from this report of a specific journey time.
Oto dlaczego wyrażam zadowolenie z wyłączenia z tego sprawozdania określonego czasu przewożenia.
EnglishAnd they first took their journey according to the commandment of Jehovah by Moses.
I ruszyli się najpierwej tak, jako był Pan rozkazał przez Mojżesza.
EnglishI am aware that you are joining us here today after a long journey from Japan.
Wiem, że dołączył pan do nas dzisiaj po długiej podróży z Japonii.
EnglishTheir journey has not been easy, but the efforts which have been made must be fully recognised.
Ich droga nie była łatwa, jednak dokonane wysiłki muszą być w pełni uznane.
EnglishGreat Western that he built to take care of the second half of that journey.
Brunel pracował w ten sposób sto lat przed powstaniem zawodu projektanta.
EnglishDuring her journey to EU accession and since 2004, Slovenia has achieved many successes.
W drodze do akcesji i po roku 2004 Słowenia odniosła wiele sukcesów.
EnglishWe should do everything to support them in this fantastic journey.
Powinniśmy zrobić wszystko, aby pomóc im w tych fantastycznych dążeniach.