EN knock
volume_up
{substantiv}

knock (også: clop, rattle, patter, tattoo)
knock (også: clatter, click, patter, ping)
knock (også: knocking, tap)
And one night, there's a knock at his hotel room door.
Aż w końcu jednej nocy usłyszał pukanie do hotelowych drzwi.
knock (også: rap, tap, bonk)

Eksempelsætninger "knock" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSome countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
Niektóre państwa, które wcześniej wahały się, teraz pukają już do drzwi strefy euro.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Zacznijmy burzyć mury fortecy zwanej Europą, budujmy mosty w miejsce murów ...
EnglishAnd I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's.
A ja lubię stuknąć dyskomfort w głowę, odsunąć go na bok i zgarnąć same najlepsze oceny.
EnglishInsecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants.
Środki owadobójcze w wyniku rozpylania ich na rośliny wywierają bezpośredni wpływ na pszczoły.
EnglishIt is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
Tak naprawdę nie jest to żaden argument; jest to argument zwalający z nóg.
EnglishThen take, sixth, the knock-down argument: what has any of this to do with the European Union?
I po szóste, weźmy ostateczny argument: co to wszystko ma wspólnego z Unią Europejską?
EnglishWe have Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon and Kerry.
Mamy do dyspozycji lotniska w Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, w Shannon i Kerry.
EnglishAsk, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono.
EnglishWe will knock down the visa walls that have divided the countries of the Western Balkans for far too long.
Obalimy mury wizowe, które oddzielały zdecydowanie zbyt długo kraje Bałkanów Zachodnich.
EnglishAnd as they repeatedly knock it down and start again, learning is happening as a sort of by-product of play.
Tak powstała pierwsza dostępna na rynku mysz komputerowa dla Lisy Apple'a i Macintosha.
EnglishLike they go, here, now, now, you see the gun there, but you won't see any guns shot, we use knock-out.
Tak jak tutaj, widać spluwę, ale nie ma strzelaniny, tylko nokaut.
EnglishI have had enough of the knock-out argument, which is always trotted out, that research will move abroad.
Mam dość szermowania powtarzanym w kółko argumentem, że badania zostaną przeniesione za granicę.
EnglishIt's because it's a lot harder for knock-off artists to knock off these designs because they can't knock off the logo.
Utrudnia to artystom-podrabiaczom zwędzenie projektu, bo nie mogą użyć logo.
EnglishWhen people knock it off, everybody knows because they've put that look out on the runway, and it's a coherent aesthetic.
Kopię każdy rozpozna, bo widzieli ten wygląd na wybiegu i to jest spójne estetycznie.
EnglishIf you knock them out completely, then you're very sick.
Jeśli je całkowicie wyeleminujemy, to będziemy chorzy.
EnglishI had great expectations that this would be a ruling that would have a knock-on effect on other countries in Europe.
Liczyłem, że wyrok ten wywoła efekt domina w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
EnglishAnd like, knock like a woodpecker on my door until I opened it up.
Pukał niczym dzięcioł, póki nie otworzyłam.
EnglishDisastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.
Katastrofalny efekt domina może również dotknąć inne sektory, takie jak na przykład sektor produkcji wieprzowiny.
EnglishA large number of fishermen may leave the profession, which would knock that entire economic sector off balance.
Dziś samo wypływanie kutrów i łodzi w morze stało się nieopłacalne, ceny ryb nie rekompensują nakładów.
EnglishFirst there were drums and then knock-knock jokes.
Najpierw były bębny, potem dowcipy "puk, puk, kto tam".