EN leave
volume_up
{substantiv}

It is here in this directive that paternity leave and maternity leave must be brought together.
Właśnie w tej dyrektywie należy połączyć urlop ojcowski z macierzyńskim.
Some countries have maternity leave, some have paternity leave as well, and some have parental leave.
Niektóre państwa mają urlop macierzyński, niektóre mają również urlop ojcowski, a inne znów urlop rodzicielski.
Paternity and parental leave will be dealt with in another directive.
Urlop ojcowski i rodzicielski zostaną uregulowane w osobnej dyrektywie.
leave (også: departure)
leave (også: pass)
Przepustka na weekend?

Eksempelsætninger "leave" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
EnglishI support the rapporteur's call to leave the correlation tables in the report.
Popieram apel sprawozdawcy o pozostawienie tablic korelacyjnych w sprawozdaniu.
EnglishWe want to go one step further, namely to introduce two weeks of paternity leave.
Chcemy pójść o krok dalej, a mianowicie wprowadzić dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.
EnglishAnd Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Beth-lehem:
Odpowiedział Jonatan Saulowi: Usilnie mię prosił Dawid, aby szedł do Betlehem;
EnglishIt's not about when you have to leave; it's about when do you have to reach there?"
" Oni na to: "Nie chodzi o to kiedy musisz wyjechać, ale kiedy musisz tam być.
EnglishIf they no longer do so, the national authorities may require them to leave.
Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.
EnglishIf they no longer do so, the national authorities can require them to leave.
Jeśli naruszą te warunki, władze krajowe mogą wezwać ich do opuszczenia kraju.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishAfter all, this directive concerns health and safety and not parental leave.
Ta dyrektywa dotyczy wszak zdrowia i bezpieczeństwa, a nie urlopu rodzicielskiego.
EnglishThey rumble the belly and leave even photographers in awe watching the spectacle.
Ich piorunujące loty budzą respekt nawet wśród fotografów, którzy obserwują spektakl.
EnglishOtherwise, the legacy we leave to future generations will be a very heavy one.
W innym wypadku pozostawimy przyszłym pokoleniom bardzo ciężkie dziedzictwo.
EnglishA small part of the radioactivity will leave your body through your urine.
Niewielka ilość radioaktywnej substancji zostanie wydalona z organizmu w moczu.
EnglishI cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Nie mogę się jednak zgodzić z sugestią dotyczącą obowiązkowego urlopu ojcowskiego.
EnglishThe longer it takes to leave the euro, the worse the consequences of the exit will be.
Natomiast im później nastąpi odejście od euro, tym gorsze będą jego konsekwencje.
EnglishWomen return to work after giving birth, and do not take maternity leave.
Kobiety wracają do pracy po urodzeniu dziecka i nie biorą urlopu macierzyńskiego.
EnglishAnother thing that we do within the community is we leave everything very open-ended.
Kolejna rzecz dotycząca naszej społeczności to nienarzucanie niczego, elastyczność.
EnglishLeave this to the larger states, which have not been able to resolve it to date.
Zostawcie tę kwestię większym państwom, które jak dotąd nie były w stanie jej rozwiązać.
EnglishIf you no longer do so, the national authorities may require you to leave.
Jeśli naruszysz takie warunki, władze krajowe mogą wezwać Cię do opuszczenia kraju.
EnglishThese civilians must be allowed to leave so that the army can conclude its offensive.
Tej ludności cywilnej należy umożliwić ucieczkę, aby armia mogła dokończyć ofensywę.
EnglishFathers must also have the right to two weeks' paternity leave on full pay.
Także ojcowie muszą mieć prawo do dwutygodniowego, pełnopłatnego urlopu ojcowskiego.