Engelsk-polsk oversættelse af "left-hand side"

EN

"left-hand side" polsk oversættelse

EN left-hand side
volume_up

left-hand side
I would like the Commission, the Council and the left-hand side of this Chamber to demand rights and liberties for the citizens of Cuba with equal resoluteness.
Chciałbym, aby z równą stanowczością Komisja, Rada, lewa strona tej sali upominały się o prawa i swobody obywatelskie dla obywateli Kuby.

Lignende oversættelser "left-hand side" på polsk

left substantiv
left adjektiv
Polish
left adverbium
to leave verbum
hand substantiv
hand adjektiv
to hand verbum
to hand
side substantiv
side adjektiv
Polish

Eksempelsætninger "left-hand side" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou're looking at the image on your left-hand side -- that's my son with his eyebrows present.
Zdjęcie, które oglądacie po waszej lewej ręce -- to mój syn z widocznymi powiekami.
EnglishThere's the map showing, on the left-hand side, that hospital -- actually that's a hospital ship.
Haiti: na mapie widać po lewej stronie szpital – statek szpitalny, mówiąc dokładnie.
EnglishAnd here in my chart -- on the left-hand side is where we are now.
A oto mój diagram. ~~~ Z lewej strony widać naszą obecną sytuację.
EnglishSo on the left-hand side, [1,1] input equals 0 output, which goes down.
Po lewej wejście [1,1] równa się 0, co oznacza ruch w dół.
EnglishThe things on the -- on the left-hand side of the diagram, those are the boxes.
Rzeczy z lewej strony wykresu to wspomniane boksy.
EnglishECB/EMI opinions are available within each topic (see left-hand side of the image below).
Właściwe opinie EBC/EIW dostępne są w ramach poszczególnych tematów (zob. lewe menu na diagramie poniżej).
EnglishOn the left hand side there is a large volcano called Axial Seamount.
Tutaj po lewej jest duży wulkan zwany Axial Seamount.
EnglishFor a preview, choose a topic on the left-hand side.
Aby przejrzeć materiały, wybierz temat z menu po lewej stronie.
EnglishYou can also click on “All ECB opinions” in the left-hand side navigation bar to access them.
Możliwe jest też dotarcie do treści opinii poprzez użycie przycisku „Wszystkie opinie EBC” w lewym panelu nawigacyjnym.
EnglishClick on one of the 4 FACTS topics on the left-hand side.
Aby przeglądać materiały opisowe w trybie online, należy kliknąć na jeden z 4 zestawów FAKTÓW po lewej stronie.
English Choose a topic from the left-hand side.
Należy wybrać jeden z tematów widocznych w menu z lewej strony.
EnglishOn the left-hand side, you see a market in Laos where they have abundantly present all kinds of insects that you choose for dinner for the night.
Po lewej stronie widzicie targ w Laosie z mnóstwem owadów do wyboru na kolację.
EnglishOn the left-hand side, I had the context of those little houses, and I tried to build a building that fit into that context.
Po lewej stronie znajdują się te małe domy, a ja próbowałem stworzyć budynek, który wpasowałby się w te kontekst.
EnglishTo see which banknotes can be exchanged for euro, click on a country on the left-hand side of the screen
Aby zobaczyć, które banknoty danej waluty krajowej można nadal wymienić na euro, należy kliknąć na nazwę kraju po lewej stronie ekranu.
EnglishOn the left-hand side, this was the soapy water.
EnglishIf I do a foldout page on the left-hand side and let you just unfold it, you see behind it what I mean by scar tissue.
Jeśli zrobię tutaj zagięcie, po lewej stronie, a następnie pozwolę Wam je rozprostować, przekonacie się co miałem na myśli mówiąc o bliznach.
EnglishOn the left-hand side, you see his original prosthesis, and he's using those switches to move little blocks from one box to the other.
Po lewej stronie widzimy pierwotną protezę, Jesse używa tych przełączników, aby przełożyć klocki z jednego pudełka do drugiego.
EnglishAnd here you can see this lady in action on your left-hand side -- just pierces, sucks the body fluids on the left-hand side of the pest mite.
Możecie zobaczyć tę damę w akcji, po waszej lewej stronie -- jak przebija i wysysa płyny z ciała przędziorka, tu po lewej.
EnglishAnd then eventually we realize it's getting annoying to talk about the skier in the lower left-hand side of the screen or the skier just above the mid line.
W końcu dostrzegamy, że to denerwujące rozmawiać o narciarzach na dole po lewej albo narciarzach powyżej linii środkowej.
EnglishNow, this suggests that if you could just block waterborne transmission, you could cause disease organisms to shift from the right-hand side of that graph to the left-hand side of the graph.
To sugeruje, że blokując przekazywanie drogą wodną, można zmusić organizmy do przejścia z prawej strony wykresu na lewą.