Engelsk-polsk oversættelse af "left over"

EN

"left over" polsk oversættelse

EN left over
volume_up
{adjektiv}

left over (også: extant, odd, remaining, residuary)
Take this leaflet and any left-over tablets with you, so the doctor knows what you have taken.
Zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i pozostałe tabletki, tak aby lekarz wiedział, jaki lek jest stosowany.
Have money left over in your account? ~~~ If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
Jeśli na Twoim koncie są pozostałe środki, w razie skasowania konta możesz uzyskać zwrot.
Any contrast medium solution left over in the bottle, the connecting tubes and all disposable parts of the injector system must be discarded within 8 hours.
Po upływie 8 godzin należy wyrzucić roztwór środka kontrastowego pozostały w butelce, rurki łączące i wszystkie jednorazowe elementy systemu wstrzykiwacza.

Synonymer (engelsk) for "left over":

left over

Lignende oversættelser "left over" på polsk

left substantiv
left adjektiv
Polish
left adverbium
to leave verbum
over adverbium
Polish
over præposition

Eksempelsætninger "left over" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo the one on the right was done first, and then the one on the left was done over it.
Ta po prawej powstała pierwsza, potem ta po lewej stronie powstała na tej pierwszej.
EnglishIt was cosmic radiation left over from the very birth of the universe.
Było to promieniowanie kosmiczne, które powstało podczas narodzin Wszechświata.
EnglishIn 1931, my grandmother -- bottom left for you guys over here -- graduated from the eighth grade.
W 1931 roku moja babcia, którą widać na dole po lewej, skończyła ósmą klasę.
EnglishThe epidemic in the friends group has shifted to the left, over here.
Epidemia w grupie przyjaciół jest przesunięta do lewej, tutaj.
EnglishThey had one camel left over. ~~~ They gave it back to the wise old woman.
Został im jeden wielbłąd, którego oddali staruszce.
EnglishTake this leaflet and any left-over tablets with you, so the doctor knows what you have taken.
Zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i pozostałe tabletki, tak aby lekarz wiedział, jaki lek jest stosowany.
EnglishAnd it's carving things down from the top, with 96 percent waste left over and only 4 percent product.
Jest to proces wykrajania rzeczy z góry na dół, w którym odpady stanowią 96 procent, a produkt tylko 4.
EnglishAnd then you can maybe wash the DNA away and have the circuit left over.
Potem można zmyć DNA i zostanie sam obwód.
EnglishAbove all, there is not much left over for rural areas.
Przede wszystkim niewiele zostaje dla obszarów wiejskich.
EnglishHave money left over in your account? ~~~ If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
Jeśli na Twoim koncie są pozostałe środki, w razie skasowania konta możesz uzyskać zwrot.
EnglishPlease return left over medicine to your pharmacist.
Niewykorzystany lek należy zwrócić do apteki.
EnglishPlease return left over medicine to your pharmacist.
Niewykorzystany lek nale y zwróci do apteki.
EnglishReturn any left over tablets to your pharmacist.
Nieużyte tabletki należy zwrócić farmaceucie.
EnglishWhat is left over from the manure will be an even better fertiliser that is more versatile than aggressive fertilisers.
Pozostałości z nawozu naturalnego będą jeszcze lepszym i bardziej uniwersalnym nawozem niż agresywne nawozy.
EnglishTo the left you see data over a long period.
Po lewej są dane zebrane po długim okresie.
EnglishEverything left over is external to me.
EnglishMust have had one left over, sir.
Musiała mu jedna zostać, proszę pana.
EnglishPerhaps you could give us a few details regarding the funds left over from the European Economic Recovery Plan that you mentioned.
Może mógłby nam pan podać jakieś szczegóły dotyczące pieniędzy pozostałych z europejskiego planu naprawy gospodarczej, o którym pan wspominał.
EnglishSo let us not have any Member State saying that the European Union costs too much, because they actually have money left over.
A zatem nie pozwólmy jakiemukolwiek państwu członkowskiemu twierdzić, że Unia Europejska kosztuje zbyt wiele, ponieważ tak naprawdę mają nadwyżkę.
EnglishThey might sell fish hooks to passing boats and promise to cover hulls with a quantity of tarmacadam that they just had left over.
Mogłoby ono sprzedawać haczyki na ryby mijającym je łodziom i obiecywać pokrycie kadłubów taka ilością masy bitumicznej, jaka akurat im zostanie.