EN lodge
volume_up
{substantiv}

1. generel

lodge
volume_up
loża {f} (masońska)

3. "in castle"

lodge (også: guardhouse)
lodge

4. zoologi

lodge (også: beaver lodge)

5. amerikansk engelsk

lodge (også: flophouse, hotel)

6. "Indian", amerikansk engelsk

lodge (også: wigwam)

Eksempelsætninger "lodge" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.
I tak na przykład, prawo obywateli do wnoszenia skarg stanowi fundamentalną zasadę UE.
EnglishThen I testified against them, and said unto them, Why lodge ye about the wall?
Przeciwko którym oświadczyłem się, i rzekłem do nich: Przecz wy zostawacie przez noc za murem?
EnglishCome, my beloved, let us go forth into the field; Let us lodge in the villages.
Przyjdź, miły mój; wyjdziemy na pole, a przenocujemy we wsiach.
EnglishLo, then would I wander far off, I would lodge in the wilderness.
I rzekłem: Obym miał skrzydła jako gołębica, zaleciałbym, a odpocząłbym.
EnglishAnd when they saw it, they all murmured, saying, He is gone in to lodge with a man that is a sinner.
A widząc to wszyscy, szemrali, mówiąc: U człowieka grzesznego gospodą stanął.
EnglishCitizens first lodge well-justified complaints in their own country.
Obywatele wpierw wnoszą dobrze umotywowane skargi we własnym kraju.
EnglishThis woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
A zatem musi mieć ona możliwość złożenia skargi, dochodzenia sprawiedliwości i uzyskania odszkodowania.
EnglishIf they happen to be right, then please lodge an action for breach of duty against us.
Skoro krytycy mają rację, niech złożą wniosek o wszczęcie wobec nas procedury w sprawie naruszenia zobowiązań.
EnglishHow long shall thine evil thoughts lodge within thee?
Dokądże trwać będą w pośrodku ciebie myśli nieprawości twojej.
EnglishQuite rightly, he threatened to lodge a complaint with the WTO.
Nie bez racji zagroził on złożeniem skargi do WTO.
EnglishThe Commission decided not to lodge an appeal against the judgment of the Court of First Instance of 13 June 2006.
Komisja zdecydowała, że nie złoży apelacji od wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 13 czerwca 2006 roku.
EnglishUndertakings that lodge applications in merger cases are obliged to pay a fee.
Przedsiębiorcy składający wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji są zobowiązani do uiszczenia opłaty.
EnglishAnd the daughter of Zion is left as a booth in a vineyard, as a lodge in a garden of cucumbers, as a besieged city.
I została córka Syońska jako chłodnik na winnicy, jako budka w ogrodzie ogórczanym, i jako miasto zburzone.
EnglishAnd he said unto his servant, Come and let us draw near to one of these places; and we will lodge in Gibeah, or in Ramah.
Nadto rzekł do sługi swego: Pójdź, abyśmy przyszli na jedno z tych miejsc, i przenocowali albo w Gabaa albo w Rama.
EnglishAnd the old man said, Peace be unto thee; howsoever let all thy wants lie upon me; only lodge not in the street.
Tedy mu rzekł on mąż stary: Nie frasuj się; czegoćkolwiek nie dostanie, to ja opatrzę; tylko na ulicy nie zostawaj przez noc.
EnglishWhy does nobody see that we have legal aid, that the NGOs have access, that there is the right to lodge an objection?
Dlaczego nikt nie dostrzega, że mamy pomoc prawną, że ugrupowania pozarządowe mają dostęp, że istnieje prawo wniesienia sprzeciwu?
EnglishShe said moreover unto him, We have both straw and provender enough, and room to lodge in.
Uczynił tedy Bóg zwierz ziemski według rodzaju swego; i bydło według rodzaju swego; i wszelki płaz ziemski według rodzaju swego; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishAnd he said unto them, Lodge here this night, and I will bring you word again, as Jehovah shall speak unto me: and the princes of Moab abode with Balaam.
A przyszedłszy do Balaama, powiedzieli mu słowa Balakowe.
EnglishThis is the case when it comes to the length of time in which the data are stored and the possibilities for our fellow EU citizens to lodge an appeal.
Chodzi o okres przechowywania danych oraz o umożliwienie naszym europejskim obywatelom wniesienia odwołania.
EnglishIt deprives citizens of one of the key benefits which they expect to gain as a result of the basic right to lodge complaints.
Pozbawia obywateli jednej z kluczowych korzyści, jaką spodziewają się odnieść dzięki jednemu z podstawowych praw, jakim jest prawo skargi.