Engelsk-polsk oversættelse af "midst"

EN

"midst" polsk oversættelse

volume_up
midst {substantiv}
PL

EN midst
volume_up
{substantiv}

midst (også: average, centre, mean, means)
In the midst of all these developments, the budget will undergo fundamental changes.
W samym środku tych zdarzeń budżet ulegnie podstawowym zmianom.
I believe that today, in the midst of this crisis, clear opportunities are there for the taking.
Wierzę, że dziś w samym środku kryzysu, pojawiają się szanse do wykorzystania.
Here's Danny Hillis in the midst of a bristlecone pine forest on Long Now land.
Danny Hillis w środku lasu sosnowego Long Now.

Synonymer (engelsk) for "midst":

midst
English

Eksempelsætninger "midst" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishYou see this enormous inequity in China, in the midst of fast economic growth.
Widzicie te ogromne nierówności w Chinach, w centrum szybkiego wzrostu gospodarczego.
EnglishHowever, what are the banks doing in the midst of this economic and financial crisis?
Tymczasem, co robią banki w samym środku kryzysu gospodarczego i finansowego?
EnglishGreece is in the midst of a social explosion with general unrest in numerous towns.
W Grecji obecnie w wielu miastach doszło do wybuchu społecznego i ogólnego niepokoju.
EnglishWe are missing stories of women who are literally keeping life going in the midst of wars.
Tracimy historie kobiet, które dosłonie podtrzymywały życie w środku trwania wojen.
EnglishA lioness: she couched among lions, in the midst of the young lions she nourished her whelps.
Lwica między lwami leżąca, która w pośrodku lwiąt wychowywała szczenięta swoje.
EnglishWe are in the midst of a severe financial crisis and we have difficulties with the budget.
Tkwimy w poważnym kryzysie finansowym i mamy trudności związane z budżetem.
EnglishWickedness is in the midst thereof: Oppression and guile depart not from its streets.
We dnie i w nocy otaczają ich po murach jego, a złość i przewrotność jest w pośrodku jego.
Englishand I will pluck up thine Asherim out of the midst of thee; and I will destroy thy cities.
Wykorzenię i gaje twoje z pośrodku ciebie, a wygładzę nieprzyjaciół twoich.
EnglishGod is in the midst of her; she shall not be moved: God will help her, and that right early.
Strumienie rzeki jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków najwyższego.
EnglishAnd the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing?
Tedy stanąwszy w pośrodku najwyższy kapłan, pytał Jezusa, mówiąc: Nie odpowiadasz nic?
Englishwhere they crucified him, and with him two others, on either side one, and Jesus in the midst.
Gdzie go ukrzyżowali, a z nim drugich dwóch z obu stron, a w pośrodku Jezusa.
EnglishLet them not depart from thine eyes; Keep them in the midst of thy heart.
Niech nie odchodzą od oczów twoich, zachowaj je w pośród serca twego.
EnglishThey are driven forth from the midst [of men]; They cry after them as after a thief;
Z pośrodku ludzi wyganiano ich; wołano za nimi jako za złodziejem,
EnglishI believe that today, in the midst of this crisis, clear opportunities are there for the taking.
Wierzę, że dziś w samym środku kryzysu, pojawiają się szanse do wykorzystania.
EnglishWe are now in the midst of the worst economic crisis the world has seen in my lifetime.
Doświadczamy obecnie najgorszego kryzysu ekonomicznego, jaki przeżywa świat za moich czasów.
EnglishAnd when the demon had thrown him down in the midst, he came out of him, having done him no hurt.
Tedy dyjabeł porzuciwszy go w pośrodek, wyszedł z niego, nic mu nie zaszkodziwszy.
EnglishJesus cometh, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace [be] unto you.
I przyszedł Jezus, gdy były drzwi zamknięte, a stanął w pośrodku nich, i rzekł: Pokój wam
EnglishIn spite of that, there are some in our midst who still do not understand this.
Pomimo to wśród nas są nadal tacy, którzy tego nie rozumieją.
EnglishAnd when even was come, the boat was in the midst of the sea, and he alone on the land.
A gdy był wieczór, była łódź w pośród morza, a on sam był na ziemi.
EnglishAnd the sun stayed in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.
Tedy stanęło słońce w pośród nieba, a nie pospieszyło się zachodzić, jakoby przez cały dzień.