Engelsk-polsk oversættelse af "moments"

EN

"moments" polsk oversættelse

volume_up
moment {substantiv}

EN moments
volume_up
{flertal}

moments (også: times)
volume_up
chwile {f fl}
Ladies and gentlemen, there are some unprecedented moments in the European Parliament.
W Parlamencie Europejskim zdarzają się chwile bez precedensu.
But historic moments are transient - they do not last forever.
Jednakże chwile historyczne przemijają - nie trwają wiecznie.
These are very special moments, and they do not happen every day.
Są to bardzo szczególne chwile i takie nie zdarzają się codziennie.
moments (også: points)
We refer in big history to these moments as threshold moments.
Zajmując się Wielką Historią, określamy te momenty jako momenty przełomowe.
You can see a timeline, showing you the exciting moments throughout the story.
Możecie przejrzeć linię czasu, pokazującą ekscytujące momenty historii.
Difficult moments such as this represent a real leadership challenge.
Trudne momenty, takie jak ten, stanowią prawdziwe wyzwanie dla lidera.

Synonymer (engelsk) for "moment":

moment

Eksempelsætninger "moments" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThroughout the whole process of this Treaty there were two decisive moments.
Podczas prac nad traktatem mieliśmy do czynienia z dwoma przełomowymi momentami.
EnglishThis will be one of the most important moments in this parliamentary term.
Będzie to jeden z najważniejszych momentów w tej kadencji Parlamentu Europejskiego.
EnglishThen, after some moments, you just go a little back, and then it starts burning.
Można czuć intensywną przyjemność, podczas gdy inni wokół cierpią.
English(The vote was suspended for a few moments owing to technical problems)
(Głosowanie zostało odroczone o kilka minut z uwagi na problemy techniczne.)
EnglishIt is a victim of speculators, who I will be criticising in a few moments, when I speak.
Jest on ofiarą spekulantów, których będę krytykować za parę chwil w swoim przemówieniu.
EnglishThere were moments when he would actually space out for seconds at a time.
Czasami zupełnie odpływał na kilka sekund. ~~~ Czasami zupełnie odpływał na kilka sekund.
EnglishI hope the President will allow me to speak for a few moments more.
Mam nadzieję, że przewodniczący pozwoli mi mówić jeszcze przez kilka chwil.
EnglishI shall tell you a little more in a few moments about the preparations we have in hand.
Za kilka chwil opowiem państwu więcej o aktualnych przygotowaniach.
EnglishI've seen them in those agonizing moments when they were scared to death.
Widziałem ich w chwili agonii, gdy byli przestraszeni na śmierć.
EnglishIn a way, these events recall moments from 60 years ago.
W pewien sposób wydarzenia te przypominają wydarzenia sprzed sześćdziesięciu lat.
EnglishWe supported it at the most difficult moments and not simply at state level as a government.
Popieraliśmy ją w najtrudniejszych momentach i to nie tylko na szczeblu państwowym jako rząd.
EnglishThis is one of the last moments when we can coordinate our economic and financial systems.
To jeden z ostatnich momentów, w którym możemy koordynować nasze systemy gospodarcze i finansowe.
EnglishA few moments ago, Mr Ludvigsson spoke about stress tests.
Kilka chwil temu pan poseł Ludvigsson mówił o testach warunków skrajnych.
EnglishReading about Matthieu was one of the pivotal moments of my life.
Czytanie o Matthieu było jedną z najważniejszych chwil mego życia.
English(The sitting was suspended for a few moments before Question Time)
(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka minut przed turą pytań)
EnglishI'm so sorry, Colonel, but er..... if I might crave the court's indulgence for a few moments?
Przepraszam Pułkowniku, ale emm..... czy mogę błagać o wyrozumiałość wysokiego sądu na kilka chwil?
EnglishHe identified several priorities, on which I would like to spend a few moments in my remarks.
Pan poseł sprawozdawca zidentyfikował kilka priorytetów, którym pragnę poświęcić teraz kilka chwil.
EnglishIn spite of a very tragic life, one is happy in moments which are very few and far between.
Pomimo bardzo tragicznego życia, można być szczęśliwym w tych rzadkich i odległych od siebie momentach.
EnglishIt goes from slave trade to over-consumption of sugar with some sweet moments in between.
Zaczyna się od handlu niewolnikami kończy nadmierną konsumpcją cukru z kilkoma słodkimi momentami pomiędzy.
EnglishAnd there are a couple of sequences in the movie, like these couple of moments I'll show you.
W filmie jest parę wyjątkowych scen, które teraz pokażę.