Engelsk-polsk oversættelse af "most excellent"

EN

"most excellent" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most excellent" i kontekst.

Lignende oversættelser "most excellent" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
excellent adjektiv
excellent adverbium

Eksempelsætninger "most excellent" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishClaudius Lysias unto the most excellent governor Felix, greeting.
Klaudyjusz Lizyjasz najmożniejszemu staroście Feliksowi zdrowia życzy.
Englishit seemed good to me also, having traced the course of all things accurately from the first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus;
Zdało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie wypisać, zacny Teofilu
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I should first of all like to congratulate the three rapporteurs most sincerely for their excellent work.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Muszę przede wszystkim szczerze pogratulować trzem sprawozdawcom za ich wspaniałą pracę.
English. - (NL) Firstly, I should like to thank my colleague Mr Blokland most warmly for his excellent report.
w imieniu grupy GUE/NGL. - (NL) Po pierwsze chciałabym bardzo serdecznie podziękować mojemu koledze, posłowi Bloklandowi, za znakomite sprawozdanie.
EnglishThe other aspect is energy poverty, and that is why we consider this a most excellent report by Parliament and hope that it goes through.
Kolejny aspekt to ubóstwo energetyczne, dlatego też uważamy, że przedstawione sprawozdanie jest bardzo dobre i mamy nadzieję, że zostanie ono przyjęte.
English(DE) Commissioner, Mrs Lynne, I am much obliged to the Commission for the initiatives and to Mrs Lynne for her most excellent report.
(DE) Panie komisarzu, pani poseł Lynne! Jestem ogromnie zobowiązana wobec Komisji za podjęte inicjatywy oraz pani poseł Lynne za jej doskonałe sprawozdanie.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most excellent

Tag et kig på den engelsk-danske ordbog af bab.la.