Engelsk-polsk oversættelse af "most important thing"

EN

"most important thing" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most important thing" i kontekst.

Lignende oversættelser "most important thing" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
important adjektiv
thing substantiv

Eksempelsætninger "most important thing" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishHowever, freedom is the most important thing for every person in the world.
A przecież wolność jest najważniejszą rzeczą dla każdego człowieka na świecie.
EnglishThe most important thing is that we achieve the emission reduction targets for 2020.
Najważniejsze jest, abyśmy osiągnęli cele zmniejszenia emisji do roku 2020.
EnglishHowever, the most important thing is that nanomaterials have at last been included.
Jednak najważniejszą kwestią jest fakt, że wreszcie zostały uwzględnione nanomateriały.
EnglishI will not let this plane crash... be the most important thing in my life!
Nie pozwolę, by ta katastrofa...... była najważniejszą rzeczą w moim życiu.
EnglishThat was the most important thing we could have achieved, and we have achieved it.
To była najważniejsza rzecz, jaką mogliśmy osiągnąć i udało nam się to.
EnglishToday, the most important thing is for us to ensure a maximum level of food safety.
Dziś najważniejsze jest dla nas zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności.
EnglishThe most important thing for me is that the Commissioner has kept his word.
Z mojego punktu widzenia największe znaczenie ma dotrzymanie słowa przez pana komisarza.
EnglishI think that's the most important thing that people have, is compassion.
Dawanie wyrazu współczuciu jest ważne. ~~~ Współczucie to jedno z ważniejszych uczuć.
EnglishThe issue of own resources is obviously the most important thing we need to discuss.
Kwestia środków własnych jest oczywiście najważniejszą kwestią, jaką powinniśmy się zająć.
EnglishAnd I really think that the most important thing of it is that we stopped listening to patients.
Uważam, że najważniejszym powodem jest to, że przestaliśmy słuchać pacjentów.
EnglishThe most important thing is that authors need to be paid for online books.
Najważniejsze jest, aby autorzy otrzymywali wynagrodzenie za książki umieszczone w Internecie.
EnglishThe most important thing in addressing these is mutual respect.
Najważniejszą kwestią w zajmowaniu się tymi kwestiami jest wzajemny szacunek.
EnglishThe most important thing is that political leadership will provide a personal example.
Najważniejsze, aby polityczni przywódcy byli dla nich przykładem.
EnglishBut the third and most important thing is that we make a commitment to this.
Trzecią i najważniejszą rzeczą jest to, że się temu poświęcimy.
EnglishProbably the most important thing we see is children teaching parents.
Prawdopodobnie najważniejsze jest jednak to, że dzieci uczą rodziców.
EnglishThe most important thing: you gain a lot of experience by giving and helping others.
A co najważniejsze: zdobywasz doświadczenie pomagając innym.
EnglishThe most important thing is that it makes the package robust for the next decade.
Najważniejsze jest, że reforma ta sprawi, iż przedmiotowy pakiet będzie aktualny przez następną dekadę.
EnglishBut the most important thing was to train my mind to prepare myself for what was going to happen.
Lecz najwazniejszą rzeczą był trening umysłu aby przygotować się na to, co ma się stać.
EnglishTherefore, the most important thing is to have enough courage to grab the bull by its horns.
W związku z tym najważniejszą rzeczą jest, aby zdobyć się na odwagę, by chwycić byka za rogi.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most important thing

Mere i den dansk-tyske ordbog.