Engelsk-polsk oversættelse af "most interested"

EN

"most interested" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most interested" i kontekst.

Lignende oversættelser "most interested" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
interested adjektiv
to interest verbum
interest substantiv

Eksempelsætninger "most interested" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe human part of this branch, way out on one end, is, of course, the one that we are most interested in.
Ludzka część gałęzi, daleko na jednym z końców, jest oczywiście tą, która interesuje nas najbardziej.
EnglishThese are the main messages in the Commission communication and I shall be most interested to hear your views on them.
To najważniejsze elementy komunikatu Komisji, a ja jestem bardzo zainteresowany państwa opiniami na ich temat.
EnglishI think what we were most interested in was promoting a kind of dialogue that we felt may not have been happening enough in this city, about what's really happening there.
Myślę, że najbardziej zależało nam w promowaniu dialogu, który w tym mieście, był według nas niewystarczający.
EnglishStefan Bachmann once described what he was looking for and what interested him most: “In my narrative style on the stage I am not concerned with unambiguity.
Sam Bachmann tak pisze o tym, czego poszukuje i co go najbardziej interesuje: „W moim sposobie prowadzenia narracji scenicznej wcale nie chodzi o jednoznaczność.
EnglishYou supported the idea of shooing in Mr Barroso without there being any sort of proper contest, but it is on the Lisbon Treaty that I was most interested.
Popieraliście pomysł wybrania na stanowisko przewodniczącego Komisji pana Barroso z pominięciem prawdziwego konkursu, ale i tak mnie najbardziej interesował traktat lizboński.
EnglishAnd what I'm most interested in is the invisible space between a text and its accompanying image, and how the image is transformed by the text and the text by the image.
Jednak najbardziej interesuje mnie ta niewidzialna przestrzeń między tekstem, a towarzyszącym mu obrazem i sposób, w jaki obraz jest przekształcany przez tekst, a tekst przez obraz.
EnglishImmediately after that vote, on February 21st to the 24th, a delegation of about 30 Hondurans went to the two places in the world that are most interested in getting into the city building business.
Natychmiast po tym głosowaniu, między 21 a 24 lutego delegacja około 30 Honduran pojechała do dwóch miejsc na świecie, które były najbardziej zainteresowane budową miast.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most interested

Flere oversættelser i bab.las tysk-danske ordbog.