Engelsk-polsk oversættelse af "most of all"

EN

"most of all" polsk oversættelse

EN most of all
volume_up
{adverbium}

most of all (også: at most)
In this way, we shall all be winners, but Georgia's citizens most of all.
Wszyscy na tym zyskamy, ale Gruzini najbardziej.
What we value most of all is the internal liberal debate.
Najbardziej zaś cenimy możliwość swobodnej debaty wewnętrznej.
What farmers need most of all is stable incomes, both now and in the longer term.
To, co rolnicy potrzebują najbardziej to stabilizacja dochodów, również w dłuższych okresach czasu.

Lignende oversættelser "most of all" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
of præposition
Polish
all adjektiv
all adverbium
all pronomen
all-
Polish

Eksempelsætninger "most of all" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishMost of all, it will be a quasi-democratic cosmetic for an undemocratic institution.
Przede wszystkim będzie to quasi-demokratyczna fasada niedemokratycznej instytucji.
EnglishThey are beneficial to wine producers, but most of all they benefit consumers.
Są one korzystne dla producentów wina, a przede wszystkim dla konsumentów.
EnglishAbove all, what we need most of all tomorrow is true political will.
Przede wszystkim jednak jutrzejsze posiedzenie powinno być wyrazem woli politycznej.
EnglishBut what's even worse is the thing that managers do most of all, which is call meetings.
Jest jeszcze gorsza rzecz, którą robią managerowie -- zwołują zebrania.
EnglishThe whole world, and we Europeans most of all, need a Mediterranean that is at peace.
Cały świat, a w szczególności my, Europejczycy, potrzebuje pokoju w regionie śródziemnomorskim.
EnglishJW: In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all in China.
JW: W Ameryce Łacińskiej, w Indiach, w Azji Południowo-Wschodniej, i przede wszystkim - w Chinach.
EnglishMost of all, we must also target people traffickers.
Ale przede wszystkim musimy skierować nasze wysiłki przeciwko handlarzom ludźmi.
EnglishWe need them all, but most of all we need small-scale farmers.
Potrzebujemy ich wszystkich, ale przede wszystkim potrzebujemy drobnych producentów rolnych.
EnglishBut most of all, the Norden bombsight required the bombardier to make visual contact with the target.
Co najważniejsze, celowniczy musiał nawiązać kontakt wzrokowy z celem.
EnglishMost of all, I would like to congratulate Hungary on its new constitution.
Przede wszystkim gratuluję Węgrom nowej konstytucji.
EnglishI suspect that most of all, the German taxpayer will not put up with this expensive charade for very much longer.
Podejrzewam, że niemieccy podatnicy nie wytrzymają już dłużej tej kosztownej farsy.
EnglishMost of all, we wish you the love that you have spoken of.
Przede wszystkim życzymy pani dużo miłości, o której pani mówiła.
Englishsorrowing most of all for the word which he had spoken, that they should behold his face no more.
Smucąc się bardzo, najwięcej tych słów, które im rzekł, że już więcej nie mieli oglądać oblicza jego.
EnglishAnd most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives.
Polityczny strach wkradł się w życie codzienne.
EnglishThis reform has benefited large wine industry most of all, along with some importers...
Na reformie tej skorzystali przede wszystkim duzi wytwórcy z sektora winiarskiego, a także niektórzy importerzy ...
EnglishAnd most of all, I think the way that we participate in each other's stories is of deep importance.
Myślę, że przede wszystkim sposób, w jaki bierzemy udział we wzajemnych historiach ma wielkie znaczenie.
EnglishShutting our eyes means deceiving ourselves most of all.
Przymykając oczy, oszukujemy przede wszystkim samych siebie.
EnglishMost of all, however, this speech of mine is a thank you to Mrs Hieronymi for her marvellous work.
Jednak w moim przemówieniu pragnę przede wszystkim podziękować pani poseł Hieronymi za jej znakomitą pracę.
EnglishHe is a likeable and cultured man, but most of all he is the symbol of the failure of the European Union.
Jest on przyjemnym i kulturalnym człowiekiem, ale przede wszystkim jest symbolem porażki Unii Europejskiej.
EnglishIn other words, it lays down definite time periods, incentives and, most of all, no exceptions.
Innymi słowy, postanowienia te przewidują konkretne terminy, zachęty i przede wszystkim zakazują stosowania wyjątków.