Engelsk-polsk oversættelse af "most of those"

EN

"most of those" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most of those" i kontekst.

Lignende oversættelser "most of those" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
of præposition
Polish
those pronomen

Eksempelsætninger "most of those" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWhat I didn't know though, was most of those people, standing there with me, were Moonies.
Jednak nie wiedziałam, że większość ze stojących tam wraz ze mną ludzi było wyznawcami Moona.
EnglishAnd for most of those years, I worried about, how am I going to sell more cars and trucks?
Przez wszystkie te lata martwiłem się tylko o to, jak mogę sprzedać więcej samochodów i ciężarówek.
EnglishMost of those who are in Lampedusa are asylum seekers.
Większość osób przetrzymywanych na Lampeduzie to osoby ubiegające się o azyl.
EnglishIn general most of those proposals are well-drafted.
Generalnie rzecz biorąc, większość tych propozycji jest dobrze sformułowana.
EnglishI shall include most of those messages in my orientation paper which I will present to Council at the end of May.
Większość z nich uwzględnię w dokumencie, który przedstawię Radzie pod koniec maja.
EnglishBut most of those seeds get crushed and turned into flour.
Ale większość z nich zostaje zmiażdżona i zamieniona w mąkę.
EnglishMost of those issues were addressed and resolved.
Większość z tych kwestii została poddana dyskusji i rozwiązana.
EnglishMost of those who migrate across international borders only move to a neighbouring country or region.
Ci, którzy pokonują międzynarodowe granice, w większości wyjeżdżają tylko do sąsiedniego kraju lub regionu.
EnglishMost of those in this House would never dream of interfering in the democratic elections of peoples of the EU.
Większości osób w tej Izbie nie przyszłoby do głowy ingerowanie w demokratyczne wybory społeczeństw Unii.
EnglishAnd most of those losses are because of things we know.
Większość strat wynika ze znanych powodów.
EnglishMost of those enterprises (circa 90%) employ fewer than ten people, with only one person employed in half the cases.
Większość z tych przedsiębiorstw (około 90%) zatrudnia mniej niż dziesięć osób, a w połowie przypadków zatrudniają one tylko jedną osobę.
EnglishSo, we're adding a city the size of Seattle every seven days, and most of those cities look more like this than the city that you or I live in.
Tak więc, miasto wielkości Seattle co siedem dni a większość z nich wygląda tak -- nie jak miasta, w których my żyjemy.
EnglishThere was of course an explanation for it: We only see the big planets, so that's why most of those planets are really in the category of "like Jupiter."
Obserwujemy wyłącznie duże planety. ~~~ Dlatego większość z tych planet znajduje się w kategorii "typ Jowisza".
EnglishHe worked with John Wayne and most of those old punch-ups you see in the Westerns. ~~~ Yakima was either there or he stunt coordinated.
Pracował z Johnem Wayne'em i w większości bójek, które widać w westernach, Yakima albo tam był, albo koordynował pracę kaskaderów.
EnglishAll this matters most to those citizens and enterprises who wish to freely exercise their rights in commerce in the internal market.
Wszystko to ma znaczenie dla obywateli i przedsiębiorców, którzy chcą swobodnie korzystać ze swoich praw w handlu na rynku wewnętrznym.
EnglishWithin that sphere, most of those nodes are not actionable, like the harshness of the terrain, and a very small minority are actual military actions.
W tym obszarze większość czynników nie może być zmieniona jak ukształtowanie terenu, i tylko niektóre to działania wojskowe.
EnglishHere's a little snapshot of 150 years of oil, and it's been a dominant part of our energy system for most of those 150 years.
Pokażę wam szybką migawkę ze 150 lat historii ropy naftowej. ~~~ A jest ona głównym składnikiem naszego systemu energetycznego przez ostanie 150 lat.
EnglishWithin a few days, most of those entitled to money to meet their immediate needs and to replace their household belongings have received it.
W ciągu kilku dni większość uprawnionych do otrzymania pieniędzy na najpilniejsze potrzeby i zastąpienie utraconego dobytku dostało je.
EnglishAnd most of those people are women -- which is a totally other topic that I won't get on right now, but I'd love to do the feminist thing at some point.
Ale o tym teraz nie będę mówić, kiedyś zrobię coś feministycznego. ~~~ Interesujące jest spojrzenie na rolnictwo z dwóch stron.
EnglishMost of those tweaks further reduce the oversight the nation states have, as the Commission burns its way through vast amounts of British taxpayers' money.
Większość tych poprawek dodatkowo ogranicza prawa państw narodowych do nadzoru, podczas gdy Komisja wydaje ogromne ilości środków brytyjskich podatników.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most of those

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.