Engelsk-polsk oversættelse af "most out"

EN

"most out" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "most out" i kontekst.

Lignende oversættelser "most out" på polsk

most substantiv
most adverbium
many adverbium
many pronomen
out substantiv
Polish
out adverbium
out interjektion
Polish
to out verbum
Polish

Eksempelsætninger "most out" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis is, as has been pointed out, a most important debate on a most important subject.
Jest to, jak zwrócono na to uwagę, bardzo ważna debata na bardzo ważny temat.
EnglishIt is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
Ukraina jest z pewnością najważniejszym członkiem spośród krajów Partnerstwa Wschodniego.
EnglishThe most successful technology gets out of the way and helps us live our lives.
Zwycięska technologia usuwa się w cień i pomaga nam w życiu codziennym.
EnglishWhat stands out most is of course everything relating to cabotage.
Najbardziej jaskrawą kwestią są oczywiście wszelkie zagadnienia związane z kabotażem.
EnglishSo sharks aren't quite as dangerous as most people make them out to be.
Rekiny nie są więc tak niebezpieczne, jak wydaje się większości ludzi.
EnglishBoth can play their part in getting the most out of our various sources of protein.
Oba te obszary mogą odegrać swoją rolę w maksymalnym wykorzystaniu naszych różnych źródeł białka.
EnglishOf course we have to have a balance so as not to carry out most of them there.
Oczywiście musimy zapewnić równowagę, aby większość inwestycji nie była prowadzona w tych krajach.
EnglishThe CFP has already wiped out most of what ought to have been a great renewable resource.
WPRyb doprowadziła już do wyczerpania większości tego, co powinno stanowić duże odnawialne zasoby.
EnglishMost of you started out wanting to change the world, didn't you?
Większość z was zaczynała swą drogę chcąc zmienić świat, czyż nie?
EnglishBut one of the most famous objects out of this are what we call Snottites, for obvious reasons.
Najsłynniejszy przykład nazywamy "smarkami", z jasnych względów.
EnglishFor example, by far the most money paid out from the fund goes to the richest countries within the EU.
Na przykład zdecydowanie najwięcej pieniędzy z funduszu trafia do najbogatszych krajów UE.
EnglishWe need to get the most out of every step we take.
Musimy osiągać możliwie najlepsze efekty w wyniku każdego podejmowanego kroku.
EnglishIt was this part of the solidarity that stood out the most.
Właśnie ta część Funduszu Solidarności wyróżniała się najbardziej.
EnglishBoth these concerns were pointed out most firmly this morning.
Dziś rano obydwie te troski zostały zaakcentowane najsilniej.
EnglishThen the system will actively seek out the most clicks possible given your budget.
W takiej sytuacji nasz system będzie się starał zdobywać największą możliwą liczbę kliknięć przy założonym budżecie.
EnglishIn this area it is important not to leave out the most isolated and outermost regions.
W tym zakresie ważne jest niepozostawianie najbardziej izolowanych i najbardziej oddalonych regionów samym sobie.
EnglishIn most cases, people who out themselves will help to destroy the myth that there is something wrong with atheists.
Większość ludzi, którzy się ujawnili pomoże zniszczyć mit, że z ateistami jest coś nie tak.
EnglishIt turns out, most of us explain those people the same way, by resorting to a series of unfortunate assumptions.
Okazuje się, że większość z nas robi to w taki sam sposób, uciekamy się do niefortunnych założeń.
EnglishLearn how to get the most out of Google Instant
Więcej informacji na temat tego i podobnych problemów.
EnglishSo this requires figuring out how to get the most out of something's innate properties and also how to bend it to my will.
Muszę wtedy wymyślić, jak najlepiej wydobyć ich charakter, istotę, i jak go nagiąć do własnej woli.

Andre ord i vores ordbog

English
  • most out

Søg efter flere ord i den tysk-danske ordbog.