EN to patch up
volume_up
{verbum}

to patch up (også: to rescue, to rid, to save, to salvage)
volume_up
ratować {refl.vb.}
to patch up (også: to bail out, to retrieve, to rid, to save)
volume_up
uratować {refl. vb.}
to patch up (også: to expiate, to fix, to mend, to rectify)
to patch up (også: to fix, to mend, to rectify, to remedy)
volume_up
naprawiać {refl.vb.}
to patch up (også: to ease, to lenify, to pacify, to qualify)
to patch up (også: to medicate, to provide with)
to patch up
volume_up
zażegnać {refl. vb.}
to patch up (også: to mend, to plug)
volume_up
załatać {refl. vb.}
to patch up (også: to mend)
volume_up
łatać {refl.vb.}
We are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.
to patch up
to patch up (også: to fix, to mend, to rectify, to repair)
volume_up
reperować {refl.vb.}
to patch up (også: to defuse, to damp, to damp down, to head off)
volume_up
zażegnywać {refl.vb.}
to patch up (også: to medicate)
volume_up
opatrywać {refl.vb.}
to patch up
volume_up
połatać {refl. vb.}
to patch up
volume_up
wyreperować {refl. vb.}

Eksempelsætninger "to patch up" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn short, nothing has been resolved, nor will it be without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up.
Krótko mówiąc, niczego nie rozstrzygnięto; aby do tego doszło konieczna jest gruntowna zmiana systemu, a nie próby załatania go.
EnglishThe introduction of the safeguard clause is an appropriate measure, but it is not sufficient to patch up the many weaknesses in the agreement.
Wprowadzenie klauzuli ochronnej jest środkiem właściwym, lecz niewystarczającym z uwagi na liczne niedociągnięcia umowy.
EnglishIt could also be the sunlight that breaks through the clouds and lights up a patch of the land, highlighting it compared to the dim environment.
Mogłoby to być światło przedzierające się przez chmury, oświetlające skrawek ziemi, podkreślające go, kontrastując z mrocznym otoczeniem.
EnglishWe are desperately trying to use a variety of rescue packages to prevent a dam bursting in our financial system, and all we are managing to do is patch up the breaches inadequately.
Desperacko próbujemy stosować różne pakiety ratunkowe, aby zapobiec zerwaniu tamy w naszym systemie finansowym, a wszystko, co udaje nam się zrobić, to nieodpowiednie łatanie pęknięć.