Engelsk-polsk oversættelse af "to pick out"

EN

"to pick out" polsk oversættelse

EN to pick out
volume_up
{verbum}

to pick out (også: to choose, to co-opt, to elect, to go for)
volume_up
wybrać {refl. vb.}
It is not possible to simply pick out individual elements and believe it possible to solve an individual problem by military means.
Nie można po prostu wybrać poszczególnych elementów i wierzyć, że można rozwiązać dany problem drogą militarną.
Is the rapporteur proposing huge road signs with massive texts so motorists can pick out their language at a distance?
Czy sprawozdawca proponuje ogromne znaki drogowe z dużą ilością tekstu, tak aby kierowca mógł wybrać sobie swój język już z dużej odległości?
Instead, we should have the courage to pick out a number of things that are better tackled and solved at this European territorial level.
Powinniśmy natomiast mieć odwagę i wybrać kilka spraw, które są lepiej realizowane i rozwiązywane na europejskim szczeblu terytorialnym.
to pick out (også: to choose, to elect, to name, to single out)
volume_up
wybierać {refl.vb.}
to pick out (også: to select, to cherry-pick)
volume_up
dobrać {refl. vb.}
to pick out
volume_up
wydłubać {refl. vb.}
to pick out
volume_up
wydłubywać {refl.vb.}

Lignende oversættelser "to pick out" på polsk

pick substantiv
to pick verbum
out substantiv
Polish
out adverbium
out interjektion
Polish
to out verbum
Polish

Eksempelsætninger "to pick out" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSo let us be glad that today we have managed to pick out the key points!
Dlatego cieszmy się, że w dniu dzisiejszym udało nam się wyłonić główne problemy!
English(NL) Mr President, I should like to pick out one aspect in this debate.
(NL) Panie przewodniczący, chciałbym zaakcentować jeden aspekt tej debaty.
EnglishYou pick dead bodies out of mass graves, and yanking out a belly button ring makes you sick?
Wyciągałaś trupy z masowych grobów, a wyrwanie pierścionka z brzucha przyprawia Cię o mdłości.
EnglishLet me pick out some of the key areas where further progress is needed, beginning with judicial reform.
Omówię kilka kluczowych obszarów, w których konieczne są dalsze postępy, zaczynając od reformy sądownictwa.
EnglishIt's a sensitivity to the physical environment, the ability to pick out patterns in an environment -- derive a gist.
To wrażliwość na środowisko fizyczne, zdolność wyłapywania wzorców w środowisku -- pojmowanie sedna.
EnglishI wish briefly to pick out a couple of points.
Chciałabym zwięźle nawiązać do kilku punktów.
EnglishAmong other things, I would like to pick out the Commission communication on the European Globalisation Fund.
Chciałabym zwrócić między innymi uwagę na komunikat Komisji w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
EnglishAnd let's just pick out a few elements.
EnglishLight burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape.
Chciałam uciec, ale nie wiedziałam, jak określić pozycję ciała w przestrzeni.
EnglishI'll pick out a killer dress!
EnglishOf the other priorities of this budget, I would pick out the areas of scientific research, innovation and the digital agenda.
Jeśli chodzi o pozostałe priorytety tego budżetu, chcę zwrócić uwagę na dziedziny takie, jak badania naukowe, innowacyjność i agenda cyfrowa.
EnglishThe eye that mocketh at his father, And despiseth to obey his mother, The ravens of the valley shall pick it out, And the young eagles shall eat it.
Oko, które się naśmiewa z ojca, i wzgardza posłuszeństwem macierzyńskiem, wykłują kruki u potoków, i orlęta je wyjedzą.
EnglishThe Blue Card concept will allow the EU to pick out the best of the immigrants, on the principle of keeping the good ones and discarding the rest.
Koncepcja błękitnej karty pozwoli UE zdobyć najlepszych imigrantów zgodnie z zasadą zatrzymania dobrych i pozbycia się reszty.
EnglishWhen the mistake was made to pick out one issue in such an ideological way, solutions were not provided but it led to disaster.
Kiedy popełniono błąd, polegający na wybraniu w tak ideologiczny sposób jednej kwestii, nie znaleziono rozwiązań, lecz doprowadzono do katastrofy.
EnglishWe pick those words out.
EnglishThey pick three students out of the nation every year to get involved in international affairs, and so I won a full ride to Georgetown and I've been there for four years.
Uniwersytet co roku wybiera 3 uczniów z całego kraju. ~~~ Pokrywa koszty studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe.
EnglishThe European Union is the ideal setting to gather ideas, to pick out those that will work best, and especially to help in their implementation.
Unia Europejska stanowi idealną płaszczyznę do zbierania inicjatyw, wskazywania tych, które mogą działać, a przede wszystkim do pomagania w ich realizacji.
EnglishLet me pick out the names of Anne Vitrey, Ian Vollbracht and Marie-Cécile Bernard as a way of thanking the entire team, who have worked extremely hard for all of us.
Wymienię tutaj nazwiska Anne Vitrey, Iana Vollbrachta i Marie-Cécile Bernard, aby podziękować całemu zespołowi, który pracował niezwykle ciężko dla nas wszystkich.