Engelsk-polsk oversættelse af "planning permission"

EN

"planning permission" polsk oversættelse

EN planning permission
volume_up
{substantiv}

Lignende oversættelser "planning permission" på polsk

planning substantiv
to plan verbum
permission substantiv

Eksempelsætninger "planning permission" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe design was submitted to the relevant authorities of the City of Frankfurt for planning permission.
Projekt przedstawiono władzom Frankfurtu z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
EnglishObtaining planning permission is one of the greatest problems faced by investors in Lithuania.
Uzyskanie pozwolenia na budowę jest jednym z największych problemów, z jakimi borykają się inwestorzy na Litwie.
EnglishLet me draw your attention to paragraph 37 of the report, which calls for a simplified planning permission procedure.
Chciałabym zwrócić państwa uwagę na ust. 37 tego sprawozdania, który wzywa do uproszczenia procedury pozwoleń na budowę.
EnglishSo can I ask for a statement from the Commission, insisting that developers seeking European funding start applying for planning permission now.
Tak więc prosiłbym o oświadczenie Komisji nalegające, by autorzy projektów ubiegający się o środki unijne już rozpoczynali składanie wniosków o pozwolenia na budowę.
EnglishNow ENEL intends to finish building the plant without new planning permission and without having the plans checked for compliance with European standards.
Obecnie ENEL planuje zakończenie budowy elektrowni bez nowych zezwoleń na budowę i bez przeprowadzenia analizy planów pod względem zgodności z normami europejskimi.
EnglishLastly, we must encourage insurance companies to intervene as quickly as possible and subsequently learn lessons from such events when it comes to issuing planning permission.
Musimy też zachęcić do jak najszybszej interwencji towarzystwa ubezpieczeniowe, wyciągając następnie wnioski z takich zdarzeń przy wydawaniu pozwoleń na budowę.