Engelsk-polsk oversættelse af "ransom"

EN

"ransom" polsk oversættelse

volume_up
ransom {substantiv}
PL
PL

EN ransom
volume_up
{substantiv}

ransom
The ransom of a man's life is his riches; But the poor heareth no threatening.
Okup żywota człowieczego jest bogactwo jego; ale ubogi nie słucha łajania.
He will not regard any ransom; Neither will he rest content, though thou givest many gifts.
Nie będzie miał względu na żaden okup, ani przyjmie, chociażby mu najwięcej darów dawano.
For let not wrath stir thee up against chastisements; Neither let the greatness of the ransom turn thee aside.
Zaisteć gniew Boży jest nad tobą; patrzże, aby cię nie poraził plagą wielką, tak, żeby cię nie wybawił żaden okup.
ransom (også: buy-out, redemption, buyout)

Synonymer (engelsk) for "ransom":

ransom

Eksempelsætninger "ransom" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishNone [of them] can by any means redeem his brother, Nor give to God a ransom for him;
Którzy ufają bogactwom swoim, a w mnóstwie dostatków swoich chlubią się.
EnglishMr Carlgren, Commissioner Dimas, let the big players stop holding each other to ransom.
Panie ministrze Carlgren, panie komisarzu Dimas! Niech wielcy gracze przestaną trzymać się w szachu.
EnglishThe wicked is a ransom for the righteous; And the treacherous [cometh] in the stead of the upright.
Niezbożnik będzie okupem za sprawiedliwego, a za uprzejmych przewrotnik.
EnglishFailing this, the partnerships in which we are investing so much may as well be called ransom payments.
Jeśli tego nie zrobimy, partnerstwa, w które tak dużo inwestujemy, można będzie nazwać formą okupu.
EnglishThen [God] is gracious unto him, and saith, Deliver him from going down to the pit, I have found a ransom.
Tedy się nad nim Bóg zmiłuje, a rzecze: Wybaw go, aby nie zstępował do grobu, bom znalazł ubłaganie.
EnglishYour daughter's best chance of rescue is at the ransom exchange.
Najbezpieczniej odbić ją przy przekazaniu okupu.
EnglishMoreover ye shall take no ransom for the life of a murderer, that is guilty of death; but he shall surely be put to death.
Nie weźmiecie też okupu za żywot mężobójcy, który zasłużył śmierć; niech śmiercią umrze.
EnglishI will ransom them from the power of Sheol; I will redeem them from death: O death, where are thy plagues?
Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich.
EnglishOne individual European president is attempting to hold his people, his country and the whole of Europe to ransom.
Jeden z europejskich prezydentów usiłuje zrobić zakładników ze swojego narodu, swojego kraju i całej Europy.
EnglishHe came here to take you...... for the ransom.
Zjawił się tu, żeby cię zabrać...... dla okupu.
English(BG) We have witnessed over recent months a number of incidents involving the hijacking of ships by Somali pirates for ransom.
(BG) W ostatnich miesiącach byliśmy świadkami licznych porwań statków dla okupu przez somalijskich piratów.
EnglishMoreover, the prerequisites of an imminent release do not exist, as the families of the hostages cannot pay the requested ransom.
Co więcej nie ma warunków do ich natychmiastowego uwolnienia, ponieważ rodziny zakładników nie są w stanie zapłacić żądanego okupu.
EnglishWe are holding European taxpayers to ransom, and those taxpayers are becoming more uneasy with each passing day; this should not be forgotten.
Stawiamy europejskich podatników pod ścianą, a ci podatnicy z każdym dniem stają się bardziej niespokojni; nie powinniśmy o tym zapominać.
EnglishThis concrete action sends a very strong signal that could save lives, because there could be not only ransom demands but also killings.
Te konkretne działania są bardzo ważnym sygnałem, który może ratować ludzkie życie, ponieważ mogą wystąpić nie tylko żądania okupu, lecz także zabójstwa.
EnglishAnd ye shall take no ransom for him that is fled to his city of refuge, that he may come again to dwell in the land, until the death of the priest.
Nie weźmiecie też zapłaty od onego, który uciekł do miasta ucieczki swojej, aby się nawrócił na mieszkanie do ziemi swojej, pierwej niżby kapłan umarł:
EnglishSystems of insecure work and holding young people to ransom with internships and lifelong learning rather than jobs are being strengthened.
Umacniane są systemy niechronionej pracy, a młodzi ludzie stają się zakładnikami staży i programów uczenia się przez całe życie, zamiast zajmować miejsca pracy.
EnglishThe West has been held to ransom by oil-producing states, and we have transferred billions upon billions of dollars to corrupt and despotic regimes.
Zachód stał się zakładnikiem krajów bedących producentami ropy naftowej, my zaś przekazywaliśmy kolejne miliardy dolarów zdeprawowanym i despotycznym reżimom.
EnglishActs of piracy in the Gulf of Aden have cost ship-owners between USD 18 million and USD 30 million, in the form of ransom fees paid to recover the ships and their crews.
Akty piractwa w Zatoce Adeńskiej kosztowały armatorów między 18 a 30 milionów dolarów w postaci okupów za zwrot statków i uwolnienie załóg.
EnglishThe kidnappers are demanding USD 8 000 ransom for their release and, in the meantime, are subjecting them to the most atrocious forms of abuse and deprivation.
Porywacze domagają się 8 tysięcy dolarów za uwolnienie uwięzionych, poddając ich tymczasem najbardziej skandalicznym formom molestowania i deprywacji.
EnglishThe name was John James, and in those days, if a family member committed a crime, the military would hold you as ransom till your family turned themselves in.
W tych czasach, jeśli jakiś członek rodziny dopuścił się zbrodni, wojsko mogło zatrzymać innego jako zakładnika, póki rodzina nie oddała się w ich ręce.