Engelsk-polsk oversættelse af "rape"

EN

"rape" polsk oversættelse

volume_up
rape {substantiv}

EN rape
volume_up
{substantiv}

1. generel

rape (også: violence)
It is rape, and rape is without exception a crime in all ages and all cultures.
To gwałt, a gwałt zawsze jest zbrodnią, niezależnie od czasów i kultury.
In Slovakia, to be raped with an object is not considered rape.
Na Słowacji gwałt przy użyciu przedmiotu nie jest uznawany za gwałt.
Because the rape and murder of a 79-year old woman is not a crime of poverty.
Gwałt i morderstwo 79-letniej kobiety nie jest przestępstwem popełnionym z biedy.

2. botanik

rape (også: canola, cole, colza, oilseed rape)
Instead of crops in the fields we find rape, corn, reeds, which once processed end up in the fuel tanks of cars.
Zamiast plonów na polach znajdujemy rzepak, kukurydzę i trzcinę, które po przetworzeniu lądują w zbiornikach paliwowych samochodów.

Eksempelsætninger "rape" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe condemn forced disappearances, torture, rape and other violations of human rights.
Potępiamy uprowadzenia, tortury, gwałty i innego rodzaju łamanie praw człowieka.
EnglishMany have been affected by violence, rape, murder and extreme poverty here.
Wiele osób ucierpiało tu na skutek przemocy, gwałtu, morderstw i krańcowego ubóstwa.
EnglishI don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it.
Tak, ośmiu mężczyzn mnie splugawiło, zgwałciło, ale to nie dotarło do mojej świadomości.
EnglishI am talking about the wholesale and systematic gang rape that takes place in Bangladesh.
Mówię o hurtowych i systematycznych gwałtach popełnianych przez gangi w Bangladeszu.
EnglishGangs of soldiers are regularly involved in attacks, robbery and rape.
Bandy żołnierzy regularnie dopuszczają się napadów, rabunków i gwałtów.
EnglishDemocratic Republic of Congo, mass rape in South Kivu province (
Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe (
EnglishIn Africa, many young women and girls are victims of war and rape.
W Afryce wiele młodych kobiet i dziewcząt pada ofiarą wojen i gwałtów.
EnglishRape is accompanied by barbaric torture such as beating with clubs and mutilation with knives.
Towarzyszą im barbarzyńskie tortury: bicie pałkami, kaleczenie nożami.
EnglishIt has long been known that rape and torture are frequent occurrences.
Od dawna wiadomo, że gwałty i tortury są bardzo rozpowszechnione.
EnglishThey have spoken of the millions of deaths and cases of rape and abuse against the civilian population.
Mówili o milionach zabitych, przypadkach gwałtów i nadużyć wobec ludności cywilnej.
EnglishOver 150 people died, over 1 200 were wounded, and there were numerous cases of rape.
Zginęło ponad 150 osób, ponad 1 200 zostało rannych, mamy do czynienia z licznymi przypadkami gwałtów.
EnglishIn Saudi Arabia, a 20-year-old woman fell victim to gang rape but was herself convicted.
W Arabii Saudyjskiej 20-letnia kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu, lecz to ona została skazana.
EnglishLet them have the money but let us not rape their waters.
Niech mają pieniądze, ale nie prowadźmy gospodarki rabunkowej na ich wodach.
EnglishHe was convicted of rape, kidnapping and robbery, and served seven years of a 47 year sentence.
Został uznany winnym gwałtu, porwania i rozboju, i odsiedział siedem lat z 47-letniego wyroku.
EnglishThere have been tens of thousands of reports of rape or sexual assault annually in the region.
W regionie odnotowuje się dziesiątki tysięcy przypadków gwałtu lub przemocy seksualnej rocznie.
EnglishWe sell them, we kill them as embryos, we enslave them, we rape them.
Sprzedajemy je, zabijamy je jako embriony. ~~~ Zniewalamy je.
EnglishIt would also be right to establish domestic violence and rape within marriage as criminal offences.
Słuszne byłoby również uznanie przemocy domowej i gwałtu małżeńskiego za przestępstwo karne.
EnglishI essentially lived in the rape mines of the world for the last 12 years.
Praktycznie żyłam pośród gwałtów przez ostatnie 12 lat.
EnglishThe members of various armed bands in the eastern DRC are culpable of this mass rape.
Winnymi tego masowego gwałtu są członkowie różnych grup zbrojnych ze wschodniej Demokratycznej Republiki Konga.
EnglishThis is where we conceive of rape and casualties as inevitabilities.
Także gwałty i ofiary przyjmujemy jako coś nieuniknione.