Engelsk-polsk oversættelse af "sac"

EN

"sac" polsk oversættelse

volume_up
sac {substantiv}
volume_up
SAC {substantiv} [forkortelse]

EN sac
volume_up
{substantiv}

1. botanik

sac
volume_up
torebka {f} (np. nasienna)
A silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.
Gruczoł przędny wygląda trochę jak torebka z mnóstwem jedwabnych białek upchanych w środku.

2. anatomi

sac
Rapid heart rate Fluid collection in the sac around the heart that, in some cases, may decrease the heart's ability to pump blood
przyspieszona czynność serca. gromadzenie się płynów w worku osierdziowym, mogące w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi.
When used as monotherapy or adjunctive therapy, the dose is one drop of AZOPT in the conjunctival sac of the affected eye(s) twice daily.
Podczas stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, AZOPT podaje się dwa razy na dobę po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu).
Rapid heart rate Fluid collection in the sac around the heart that, in some cases, may decrease the heart's ability to pump blood
przyspieszona czynność serca. gromadzenie się płynów w worku osierdziowym, mogące w niektórych przypadkach może zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi.
sac
volume_up
pęcherzyk {m} (np. płucny)
sac
volume_up
woreczek {m} (łzowy, zębowy)

3. zoologi

4. medicin

sac
volume_up
torba {f} (guza, ropnia)
sac
volume_up
torebka {f} (guza, ropnia)
A silk gland kind of looks like a sac with a lot of silk proteins stuck inside.
Gruczoł przędny wygląda trochę jak torebka z mnóstwem jedwabnych białek upchanych w środku.
sac
volume_up
worek {m} (guza, ropnia)
Rapid heart rate Fluid collection in the sac around the heart that, in some cases, may decrease the heart's ability to pump blood
przyspieszona czynność serca. gromadzenie się płynów w worku osierdziowym, mogące w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi.
When used as monotherapy or adjunctive therapy, the dose is one drop of AZOPT in the conjunctival sac of the affected eye(s) twice daily.
Podczas stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, AZOPT podaje się dwa razy na dobę po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu).
Rapid heart rate Fluid collection in the sac around the heart that, in some cases, may decrease the heart's ability to pump blood
przyspieszona czynność serca. gromadzenie się płynów w worku osierdziowym, mogące w niektórych przypadkach może zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi.

Synonymer (engelsk) for "sac":

sac

Eksempelsætninger "sac" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAnd one day I was exploring this cul-de-sac hidden away a few streets away.
Pewnego dnia odkrywałem ślepą ulicę, ukrytą kilka przecznic dalej.
EnglishDepoCyte is administered directly into the CSF via an intraventricular reservoir or by direct injection into the lumbar sac.
DepoCyte podaje się bezpośrednio do p. m- r. poprzez zbiornik śródkomorowy lub w bezpośrednim wstrzyknięciu po nakłuciu lędźwiowym.
EnglishHis flesh fuses with her flesh, her bloodstream grows into his body, and he becomes nothing more than a little sperm sac.
Jego ciało łączy się z jej ciałem, jej układ krwionośny wrasta w jego ciało, a on staje się niczym więcej, niż małym woreczkiem z nasieniem.
EnglishRapid heart rate Fluid collection in the sac around the heart that, in some cases, may decrease the heart's ability to pump blood
przyspieszona czynność serca. gromadzenie się płynów w worku osierdziowym, mogące w niektórych przypadkach zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi.
EnglishRapid heart rate Fluid collection in the sac around the heart that, in some cases, may decrease the heart's ability to pump blood
przyspieszona czynność serca. gromadzenie się płynów w worku osierdziowym, mogące w niektórych przypadkach może zmniejszać zdolność serca do pompowania krwi.
EnglishA qualified and experienced doctor or physician in the treatment of cancer will inject DepoCyte in the spinal fluid or lumber sac.
Wykwalifikowany lekarz lub lekarz doświadczony w leczeniu nowotworów podaje lek DepoCyte do płynu mózgowo- rdzeniowego dokomorowo lub przez nakłucie lędźwiowe.
EnglishWhen used as monotherapy or adjunctive therapy, the dose is one drop of AZOPT in the conjunctival sac of the affected eye(s) twice daily.
Podczas stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, AZOPT podaje się dwa razy na dobę po jednej kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu).
EnglishUse in adults, including the elderly The dose is one drop of TRAVATAN in the conjunctival sac of the affected eye(s) once daily.
Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku Zalecana dawka to jedna kropla preparatu TRAVATAN, zakraplana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu).
EnglishUse in adults, including the elderly The dose is one drop of AZARGA in the conjunctival sac of the affected eye(s) twice daily.
Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku Zalecaną dawką jest jedna kropla preparatu AZARGA, podawana do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę.
EnglishUse in adults, including the elderly The dose is one drop of DuoTrav in the conjunctival sac of the affected eye(s) once daily, in the morning or evening.
Stosowanie u dorosłych, w tym u pacjentów w podeszłym wieku Zalecana dawka to jedna kropla preparatu DuoTrav, zakraplana raz na dobę, rano lub wieczorem, do worka spojówkowego chorego oka (oczu).
EnglishIn rare cases, a reduction in the amount of (amniotic) fluid that surrounds the developing foetus within the amniotic sac has been observed in pregnant women receiving Herceptin.
W rzadkich przypadkach u kobiet ciężarnych otrzymujących Herceptin obserwowano zmniejszenie ilości płynu (owodniowego), który otacza rozwijający się płód w jamie owodniowej.