Engelsk-polsk oversættelse af "to signify"

EN

"to signify" polsk oversættelse

EN to signify
volume_up
{verbum}

to signify (også: to denote, to imply, to mean, to stand for)
The CE mark, for example, signifies the manufacturer's compliance with European requirements for the product in question.
Na przykład oznaczenie CE wskazuje na przestrzeganie przez producenta europejskich wymogów odnoszących się do danego produktu.

Eksempelsætninger "to signify" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishFor it seemeth to me unreasonable, in sending a prisoner, not withal to signify the charges against him.
Bo mi się niesłuszna widzi, posłać więźnia, a tego, o co go obwiniają, nie oznajmić.
EnglishWe cannot allow such a thing as it would signify the total breakdown of our civilising values.
Nie możemy do tego dopuścić, gdyż oznaczałoby to całkowity upadek naszych cywilizowanych wartości.
EnglishWe have as many explanations in the AFCO Committee as to what the stars signify as there are stars on the flag.
W Komisji Spraw Konstytucyjnych mamy tyle samo wyjaśnień, co oznaczają gwiazdy na fladze, ile jest tych gwiazd.
EnglishCroatia's accession to the European Union does not signify the abandonment of the Croatian people's long-standing traditions.
Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej nie oznacza porzucenia długoletnich tradycji Chorwatów.
EnglishCancún must signify a global, legally binding agreement, which will help maintain global warming below two degrees Celsius.
Spotkanie w Cancún musi oznaczać globalne, prawnie wiążące porozumienie, które pomoże utrzymać globalne ocieplenie na poziomie nieprzekraczającym dwóch stopni Celsjusza.
EnglishWhat now do the phrases 'the fight against social exclusion' or 'the guarantee of adequate social protection' contained in Article 9 signify to those citizens?
Co teraz dla tych obywateli oznaczają zawarte w art. 9 sformułowania "zwalczanie wykluczenia społecznego” czy "zapewnienie ochrony socjalnej”?
EnglishWe are therefore very concerned about the amendments introduced by the rapporteur, because Amendment 3 would signify a definite dilution of this strong report by our committee.
Dlatego bardzo niepokoją nas poprawki wprowadzone przez sprawozdawcę, ponieważ poprawka nr 3 oznaczałaby zdecydowanie rozmycie celów i postanowień sprawozdania.
EnglishAny kind of revision or amendment to this text will signify a disagreement on the part of the Council, which of course will mean non-adoption of the directive at first reading.
Jakakolwiek próba rewizji czy poprawiania tekstu skończy się różnicą zdań w Radzie, co oczywiście będzie oznaczało brak przyjęcia dyrektywy w pierwszym czytaniu.
EnglishRecent protests in France against raising the pension age signify a distinct schism between the expectations of European citizens and general demographic tendencies.
Niedawne protesty we Francji przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego oznaczają poważny rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami europejskich obywateli, a ogólnymi tendencjami demograficznymi.
EnglishThis would signify intolerance and discrimination, which will upset the traditionally good coexistence between ethnic groups in Bulgaria, something often held up as a model to the Balkans.
Oznaczałoby to nietolerancję i dyskryminację, burzące tradycyjnie dobre współistnienie pomiędzy grupami etnicznymi w Bułgarii, często stawiane za wzór na Bałkanach.
EnglishAs we know, they actually signify compliance with European rules, but in the course of the CE discussion a joke has been doing the rounds that CE actually stands for 'Chinese export'.
Jak wiemy, w rzeczywistości oznaczają one zgodność z prawem europejskim, ale w trakcie dyskusji nad oznaczeniem CE krążył dowcip, że faktycznie oznacza to "chiński eksport”.