Engelsk-polsk oversættelse af "smack"

EN

"smack" polsk oversættelse

volume_up
smack {substantiv}

EN smack
volume_up
{substantiv}

We have found out how to smack and we are slapping everyone we can.
Nauczyliśmy się jak wymierza się policzki i teraz uderzamy każdego.
smack (også: clap, paddywack, paddywhack)
We are, quite rightly, giving the Council a smack, but on the other hand we are, in a sense, limiting our own instruments in the fight against terrorism, the mafia and organised crime.
Dajemy słusznie klapsa Radzie, ale z drugiej strony ograniczamy w pewnym sensie własne instrumenty w walce z terrorystami, mafią i zorganizowaną przestępczością.
smack
smack (også: bang, click, fizz, flick)

Eksempelsætninger "smack" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishWe have found out how to smack and we are slapping everyone we can.
Nauczyliśmy się jak wymierza się policzki i teraz uderzamy każdego.
EnglishIt's what made you smack your baby brother, stamp on a cockroach, scratch your mother.
To jest to, co zmusiło was by uderzyć waszego młodszego brata, nadepnąć na karalucha, zadrapać waszą mamę.
EnglishAnd some people fall smack in the middle of the introvert/extrovert spectrum, and we call these people ambiverts.
Takich ludzi nazywamy ambiwertykami. ~~~ Często myślę, że znajdują się najlepszej sytuacji.
EnglishBut now that I am actually smack-dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier.
Teraz, dokładnie w połowie mojego trzeciego aktu, uświadamiam sobie, że nigdy nie byłam szczęśliwsza.
EnglishWalk up to it and smack it on the backside."
Wystarczy do niego podejść i uderzyć go w zadek.
EnglishAll this seems to smack of self-protection on the part of the European Union, which is something that I and my group find unacceptable.
Wszystko to wydaje się trącić samoobroną ze strony Unii Europejskiej i jest to czymś, co moja grupa i ja uznajemy za niedopuszczalne.
English. - (DE) I am voting against this report because the proposed instruments smack of the planned economy rather than the market economy.
na piśmie. - (DE) Głosuję przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ zaproponowane instrumenty trącą raczej gospodarką planowaną niż rynkową.
EnglishLadies and gentlemen, we all know this little trick: if you want to embarrass someone, ask them a question with a wording like, do you still actually smack your children?
Wszyscy znamy następującą sztuczkę. Jeśli chce się kogoś zawstydzić, zadaje mu się pytanie sformułowane na przykład tak: Czy ciągle jeszcze bijesz dzieci?
EnglishWe are, quite rightly, giving the Council a smack, but on the other hand we are, in a sense, limiting our own instruments in the fight against terrorism, the mafia and organised crime.
Dajemy słusznie klapsa Radzie, ale z drugiej strony ograniczamy w pewnym sensie własne instrumenty w walce z terrorystami, mafią i zorganizowaną przestępczością.
EnglishLet me give you an example: a huge power project, 300 million dollars, to be built smack into one of the most vulnerable, and one of the most beautiful, areas of western Kenya.
Oto przykład: wielki projekt energetyczny za 300 milionów dolarów do zrealizowania w samym środku najpiękniejszego i najbardziej narażonego na zniszczenie rejonu zachodniej Kenii.
EnglishIn my opinion, the Kurdish question is the key to the future of a democratic Europe, all this together with general and generic formulations about human rights, which smack of double standards.
Uważam, że sprawa kurdyjska jest kluczem do przyszłości demokracji w Europie, łącznie z ogólnymi sformułowaniami dotyczącymi praw człowieka, które trącą podwójnymi standardami.