Engelsk-polsk oversættelse af "so-so"

EN

"so-so" polsk oversættelse

EN so-so
volume_up

Synonymer (engelsk) for "so-so":

so-so

Lignende oversættelser "so-so" på polsk

so adverbium
so konjunktion

Eksempelsætninger "so-so" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishBoy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishSo the question is, why are so many people so wrong about something so important?
(Śmiechy) ~~~ W związku z tym, dlaczego tak wielu ludzi myli się w tak ważnej sprawie?
EnglishIt is already apparent now that this difference is not so great or so relevant.
Już teraz wyraźnie widać, że nie jest ona aż tak wielka lub tak istotna.
English(PT) Mr President, how was it possible to do so much in so little time?
(PT) Panie przewodniczący! Jak udało się zrobić tak wiele w tak krótkim czasie?
EnglishSo, what is it about bioluminescence that's so important to so many animals?
Więc, co jest takiego w bioluminescencji, że jest ona tak ważna dla tak wielu zwierząt?
EnglishAnd you know, I'm getting a little bit gray -- so is Ray Kurzweil, so is Eric Drexler.
Mam już na głowie kilka siwych włosów, tak jak Ray Kurzweil i Eric Drexler.
EnglishLet them do so even now, so that this sort of illegal practice is never repeated.
Niech to uczynią nawet teraz, aby nigdy ponownie nie doszło do takich nielegalnych praktyk.
EnglishSome of the stories are just so classic, and yet so understandable.
Niektóre historie są po prostu tak klasyczne, a przy tym tak łatwe do zrozumienia.
EnglishMy work is so personal and so strange that I have to invent my own lexicon for it.
Moje prace są bardzo osobiste i tak dziwaczne, że musiałem wymyślić do nich własne słownictwo.
EnglishBut they find it completely obvious to use computers, websites, make videos, so on and so forth.
Ale uznają za naturalne korzystanie z komputera i Internetu czy robienie filmów.
EnglishThere is no need to say '452 voted; 53 against; 22 in favour; and so on and so forth'.
Nie ma potrzeby mówić: "Głosowało 452 posłów; 53 przeciw; 22 za i tak dalej i tak dalej...”
EnglishMost of the measures implemented so far are so-called legally unenforceable regulations.
Większość dotychczas wdrażanych działań to tak zwane rozporządzenia nieskuteczne prawnie.
EnglishSo, OK. ~~~ So I type "design emotion" and my website wasn't first again.
Więc OK, wpisuję "design emocje" i moja strona już nie jest pierwsza.
EnglishPresidents, ladies and gentlemen, so much effort, so little effect!
Panowie przewodniczący, panie i panowie! Tyle wysiłku, a tak marny skutek!
EnglishAnd one of the reasons it's so important -- so it's very important to get computers in exams.
To bardzo ważny powód... ~~~ Bardzo potrzebujemy komputerów na egzaminach.
EnglishThey are so many and so varied that from this distance they appear like the stars from Earth.
Jest ich tak dużo i są tak zróżnicowane, że z tej odległości wydają się być jak gwiazdy.
EnglishAnd that is why they are so very troubling to so many people who would pull back in fear.
Stąd niepokój tak wielu ludzi, którzy ze strachu chcieliby zawrócić.
EnglishAnd that's why, as a species, we're so creative and so powerful, and that's why we have a history.
To jest właśnie powód, dlaczego, jako gatunek, jesteśmy tak pomysłowi i tak potężni.
EnglishThey said, "They have become really deep thinkers and so on and so forth.
Powiedzieli "nagle stali się wnikliwymi filozofami" i tak dalej.
EnglishI will try not to do it so quickly in future, so that you can see when you have not won.
Postaram się w przyszłości nie postępować tak szybko, tak żeby pan zauważył, że nie wygraliście.