Engelsk-polsk oversættelse af "soon"

EN

"soon" polsk oversættelse

PL

EN soon
volume_up
{adjektiv}

soon (også: early, prompt, imminent)
volume_up
rychły {adj. m}
That is also a pre-condition for the External Action Service to start operating very soon.
Jest to także niezbędny warunek rychłego uruchomienia Służby Działań Zewnętrznych.
It will have escaped nobody's attention that we have elections very soon.
Nikt nie zwrócił uwagi na rychłe wybory.
As you know, we are still discussing this issue with other WTO members and hope to come to a solution soon.
Jak Państwo wiedzą, nadal omawiamy przedmiotową kwestię z innymi członkami WTO, mając nadzieję na rychłe znalezienie rozwiązania.

Synonymer (engelsk) for "soon":

soon

Eksempelsætninger "soon" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThis report is to be produced as soon as possible, and by no later than May 2009.
Sprawozdanie to ma powstać możliwie szybko, lecz nie później niż w maju 2009 roku.
EnglishIt is important to identify and treat this type of infection as soon as possible.
Ważne jest, aby takie zakażenie zostało rozpoznane i jak najszybciej leczone.
EnglishI know the European Parliament would like this revision to take place quite soon.
Wiem, że Parlament Europejski chciałby, aby przegląd ten odbył się jak najszybciej.
EnglishIf a dose of Januvia is missed, it should be taken as soon as the patient remembers.
W przypadku pominięcia dawki preparatu Januvia należy przyjąć ją jak najszybciej.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishA decision on this should be taken by the European Commission as soon as possible.
Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta przez Komisję Europejską jak najszybciej.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishIt is imperative that this revision is carried out, and as soon as possible.
Koniecznie należy przeprowadzić tego typu zmianę, i to w dodatku jak najszybciej.
EnglishFirstly, we must apply the Treaty of Lisbon and implement it as soon as possible.
Po pierwsze musimy stosować traktat lizboński i wdrożyć go jak najszybciej.
English(NL) Madam President, ladies and gentlemen, this debate comes none too soon.
(NL) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Nasza debata nastąpiła w samą porę.
EnglishTherefore, I am asking the Council to move forward as soon as possible in these areas.
Wzywam zatem Radę do jak najszybszego podjęcia dalszych kroków w tych obszarach.
EnglishLet us see these demonstration projects put out to tender as soon as possible.
Poddajmy projekty demonstracyjne procedurze przetargowej tak szybko, jak to możliwe.
EnglishThis integration is therefore crucial and must happen as soon as possible.
Integracja ta ma zatem zasadnicze znaczenie i musi do niej dojść jak najszybciej.
EnglishWe would do well, therefore, to stop covering up reality as soon as possible.
Dlatego najlepiej będzie, jeśli jak najszybciej przestaniemy ukrywać prawdę.
EnglishThis is one more reason to adopt the agreement as soon as possible in 2009.
To kolejny powód, by zawrzeć porozumienie tak szybko, jak możliwe w 2009 roku.
EnglishApidra should be taken shortly (0-15 minutes) before or soon after meals.
Lek Apidra należy przyjmować na krótko przed (0 – 15 minut) lub tuż po posiłku.
EnglishRather, I think that answers must be given as soon as the solution is found.
Myślę raczej, że odpowiedzi należy udzielać wtedy, gdy istnieje rozwiązanie.
EnglishIt is much better to act at a European level and to do it as soon as possible.
O wiele lepiej jest działać na szczeblu europejskim, i to jak najszybciej.
EnglishThe Shelter Cities programme should become operational as soon as possible.
Program "Shelter Cities” powinien zostać wdrożony tak szybko, jak to możliwe.
EnglishPlease assure us that you will bring forward that proposal as soon as possible.
Proszę zapewnić nas, że przedłoży pan wspomniany wniosek jak najszybciej.