EN teaching
volume_up
{substantiv}

teaching (også: didactics)

Synonymer (engelsk) for "teaching":

teaching
teach

Eksempelsætninger "teaching" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishSeventhly, it requires education and teaching against violence in the population.
Po siódme, wymaga ona edukacji i nauczania przeciwko przemocy wśród ludności.
EnglishThe quality of the school environment and teaching are prerequisites to efficiency.
Jakość środowiska szkolnego i nauczania ma podstawowe znaczenie dla skuteczności.
EnglishThis is teaching Photoshop in the Tibetan children's village in Dharamsala.
Uczymy te dzieciaki pracy w Photoshopem w ich tybetańskiej wiosce w Dharamsali.
EnglishAccording to Keynes's classical teaching, we have spent a lot of money in this crisis.
Zgodnie z klasyczną nauką Keynesa, podczas tego kryzysu wydaliśmy dużo pieniędzy.
EnglishAnd he taught them many things in parables, and said unto them in his teaching,
I nauczał ich wiele rzeczy w podobieństwach, a mówił do nich w nauce swojej: Słuchajcie
EnglishSuch children require a special approach and a personalised style of teaching.
Tym dzieciom należy się specjalne podejście, indywidualny tryb nauczania.
EnglishWe must not overlook the matter of teaching tolerance; quite the contrary.
Nie wolno nam zapominać o konieczności uczenia tolerancji, wręcz przeciwnie.
EnglishWe need to encourage Member States to invest more in developing their teaching staff.
Musimy zachęcić państwa członkowskie do większych inwestycji w rozwój ich nauczycieli.
EnglishVaccines work by ‘ teaching’ the immune system how to defend itself against diseases.
Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny, jak bronić się przed chorobami.
EnglishJesus therefore answered them and said, My teaching is not mine, but his that sent me.
Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który mię posłał.
EnglishThis chart takes four different factors and says how much do they explain teaching quality.
Ten wykres pokazuje cztery właściwości i określa ich wpływ na jakość nauczania.
EnglishAnd he dwelt [there] a year and six months, teaching the word of God among them.
I mieszkał tam rok i sześć miesięcy, nauczając u nich słowa Bożego.
EnglishSo I think practicality is one case where it's worth teaching people by hand.
To ten jeden przypadek w którym warto nauczyć ludzi ręcznego liczenia.
EnglishAnd these girls who go around teaching about safe sex and HIV were known as Mother Theresa.
Potem dziewczyny nauczające o bezpiecznym seksie dostały przydomek "Matki Teresy".
EnglishBut in vain do they worship me, Teaching [as their] doctrines the precepts of men.
Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które są przykazania ludzkie.
EnglishThis is your one-stop shop for a wide range of teaching material about Europe.
Na stronach tych zgromadzono szereg różnego rodzaju materiałów dydaktycznych na temat Europy.
EnglishTeaching children to cook is another good way of preventing obesity.
Innym dobrym sposobem na zapobieganie otyłości jest uczenie dzieci gotowania.
EnglishIt is necessary, therefore, for the Bosnian authorities to focus on the teaching of peace.
Konieczne jest w związku z tym, by bośniackie władze skupiły się na nauczaniu pokoju.
EnglishAnd you wait a little bit longer, because this is the Air Force teaching the Army how to wait.
I czekasz trochę dłużej, ponieważ teraz siły powietrzne uczą wojska lądowe czekania.
EnglishAnd he went on his way through cities and villages, teaching, and journeying on unto Jerusalem.
I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając a idąc w drogę do Jeruzalemu.