Engelsk-polsk oversættelse af "team"

EN

"team" polsk oversættelse

volume_up
team {substantiv}

EN team
volume_up
{substantiv}

1. generel

team (også: crew, group, squad, staff)
So we formed a team, a great team of people, and we started doing this.
Stworzyliśmy zatem zespół, zespół świetnych ludzi, i zaczęliśmy się tym zajmować.
This is a team for which you can vote with confidence, a team that deserves your support.
Jest to zespół, za którym mogą państwo z przekonaniem zagłosować, zespół zasługujący na państwa poparcie.
The doctor, medical team from University of Miami arrived at five in the morning.
Lekarz, medyczny zespół z Uniwersytetu Miami przyjechali o 5 rano.
team (også: crew)
It requires one team for the breakthrough and another team to get the breakthrough accepted and adopted.
Jedna drużyna dokonuje przełomu, a następna pracuje nad akceptacją i wdrożeniem.
This all-Ireland team won the Six Nations - the Grand Slam.
Drużyna irlandzka wygrała Puchar Sześciu Narodów, zdobywając Wielkiego Szlema.
A football team, Commissioner, that is not competitive loses game after game.
Drużyna piłkarska, która nie ma ducha rywalizacji, przegrywa mecz po meczu.
team (også: cohort, crew, squad, work group)
This is a team of bloggers from around the world.
To ekipa blogerów z całego świata.
Witness the fact that it's here on this Garmin device being used by rescue team in Haiti.
Zobaczcie ją na tym urządzeniu Garmina używanym przez ekipę ratunkową.
Interviewer: For a more convincing experiment, I wanted my own opening-day crowd, the sound check team.
Reporter: Żeby uwiarygodnić eksperyment, zaprosiłem tłum - ekipę dźwiękową.
A team of eight national and Commission experts was selected.
Wybrana została ośmioosobowa grupa ekspertów, w której skład weszli eksperci krajowi oraz eksperci z ramienia Komisji.
Our team -- and we have a team of experts that go out -- we went out 20 times in the old-growth forest last year.
Nasza załoga - w jej skład wchodzą eksperci - udała się w tym roku 20 razy do starych lasów.
The peer review during the third stage, which is the main part of the test, involves a team with seven external members.
Wzajemna weryfikacja w trzecim etapie, który jest główną częścią testu, wymaga powołania zespołu, w którego skład wejdzie siedmiu członków z zewnątrz.

2. sport

team (også: crew)

Synonymer (engelsk) for "team":

team

Eksempelsætninger "team" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIt was a Tanzanian team talking to the villagers, asking what they were interested in.
To Tanzańczycy rozmawiali z mieszkańcami, pytając, czym byliby zainteresowani.
EnglishI wish the very best of luck to the President of the European Commission and his team.
Życzę przewodniczącemu Komisji Europejskiej i jego zespołowi samych sukcesów.
English(Laughter) We try to explain why half of America voted for the other team.
(Śmiech) Staramy się zrozumieć, dlaczego połowa Ameryki głosowała na ten drugi obóz.
EnglishLet us remember that each Commissioner has a team of hundreds of people working with them.
Pamiętajmy, że w zapleczu komisarzy pracują przy każdym komisarzu setki ludzi.
EnglishI noticed that at recess, she was the girl who picked the other girls to be on her team.
Zauważyłem, że w czasie przerwy to ona wybierała sobie koleżanki do drużyny.
EnglishAnd I got home, and I remember one of the team bringing in a letter to me from the Taliban.
Wróciłem i ja, i pamiętam członka zespołu, który przyniósł nam list od Talibów.
EnglishFor instance, the Chinese Government accepted the Japanese offer to send a rescue team.
Na przykład, rząd chiński przyjął japońską ofertę dotyczącą wysłania ekipy ratunkowej.
EnglishIn my team, the lives of one or two of my colleagues were tainted by this experience.
W moim zespole życie jednego czy dwóch moich kolegów było naznaczone tym doświadczeniem.
EnglishAnd the next year, he was a starting player on the national championship team.
W kolejnym roku był graczem rozgrywającym w narodowej reprezentacji.
EnglishInstead of starting with technology, the team started with people and culture.
Zamiast myśleć o tym, co budować zaczynamy budować, aby móc myśleć.
EnglishIn particular, we should send a team of observers to the next elections.
W szczególności powinniśmy wysłać misję obserwacyjną na przyszłe wybory.
EnglishIt's not that I didn't have help, but honestly, I sort of led, I was the team leader.
Owszem, miałam pomoc, ale szczerze mówiąc, to ja byłam liderem grupy.
EnglishBeing a player in a team: this is also what the concept of the trio of presidencies represents.
Rola zawodnika w drużynie - na tym również polega koncepcja trzech prezydencji.
EnglishBut when I speak of him, I'm really speaking of both of them as a team.
Ale kiedy mówię o nim, tak naprawdę mówię o nich obojgu jako o zespole.
EnglishWitness the fact that it's here on this Garmin device being used by rescue team in Haiti.
Zobaczcie ją na tym urządzeniu Garmina używanym przez ekipę ratunkową.
EnglishThey have autonomy over their time, their task, their team, their technique.
Mają autonomie w zakresie swojego czasu swoich zadań, swojego zespołu, i wybranych metod pracy.
EnglishI would like to thank this nine-strong team from the bottom of my heart.
Chcę z całego serca podziękować temu dziewięcioosobowemu zespołowi.
EnglishI can assure you that this is a very high priority for our team.
Mogę państwa zapewnić, że jest to dla naszego zespołu jeden z priorytetów.
EnglishAnd I was a member of a climbing team that made the first climb of it, in 2006.
Byłem w grupie, która wspięła się nań jako pierwsza w 2006.
EnglishThis is why all the people who believe in this type of spirit are welcome to be on that team.
I dlatego wszystkich, którzy wierzą w taką ideę, zapraszamy do zespołu.