Engelsk-polsk oversættelse af "tectonics"

EN

"tectonics" polsk oversættelse

volume_up
tectonics {substantiv}

EN tectonics
volume_up
{substantiv}

tectonics
Mountain ranges, plate tectonics, moves the continents around, forms ore deposits.
Łańcuch górskie, tektonika płyt przemieszcza kontynenty, tworzy złoża rud.
In today's context, it was a bunch of crap, but it was the law of geology, vertical tectonics.
Dzisiaj wiemy, że to bzdury, ale to były prawa geologii - tektonika pionowa.
The reason there is a billion-year gap in our geological understanding is because of plate tectonics, The crust of the Earth has been recycled.
Miliardowa luka w geologicznej historii spowodowana jest tektoniką płyt. ~~~ spowodowana jest tektoniką płyt. ~~~ Skorupa Ziemi odnawiała się.

Synonymer (engelsk) for "tectonics":

tectonics

Eksempelsætninger "tectonics" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishAfrica was actually disconnected from the other landmasses at that time, due to the vagaries of plate tectonics, floating around the Indian Ocean.
Afryka była w tamtym czasie oddzielona od innych lądów za sprawą kapryśnych płyt tektonicznych, unoszących się w okolicach Oceanu Indyjskiego.
EnglishBut then one could interact with that and show plate tectonics or global warming issues, or migrations -- all of the things that we're concerned with today.
Byłaby możliwa interakcja z tym obrazem, pokazanie tektoniki płyt, globalnego ocieplenia, migracji. ~~~ Spraw, o których dzisiaj jest dużo mowy.