Engelsk-polsk oversættelse af "text of the directive"

EN

"text of the directive" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "text of the directive" i kontekst.

Lignende oversættelser "text of the directive" på polsk

text substantiv
text adjektiv
Polish
to text verbum
of præposition
Polish
the artikel
the konjunktion
Polish
directive substantiv
directive adjektiv
direct adjektiv
to direct verbum

Eksempelsætninger "text of the directive" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn my opinion, the final text of this directive is a good example of this balance.
Uważam ostateczny tekst dyrektywy za dobry przykład takiej równowagi.
EnglishThe text of the directive was agreed through the conciliation procedure.
Treść dyrektywy została uzgodniona w wyniku postępowania pojednawczego.
EnglishDoes the text of the directive leave too much leeway?
Czy tekst dyrektywy pozostawia zbyt wiele pola do manewru?
EnglishAccordingly, the term 'pesticides' should be replaced by 'plant protection products' throughout the text of the Directive.
W związku z tym w całym tekście dyrektywy należy zastąpić słowo "pestycydy” określeniem "środki ochrony roślin”.
EnglishFollowing a long process, we have today adopted the text of the directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare.
Po długim procesie udało się nam dzisiaj wreszcie przyjąć tekst dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.
EnglishI do not wish to end this parliamentary term as rapporteur and hand on legislation to the next Parliament where the text of the directive that is debated is inconsistent, illogical and contradictory.
Nie chcę skończyć tej kadencji parlamentarnej jako sprawozdawca, który przekazuje kolejnemu Parlamentowi niespójny, nielogiczny i pełen sprzeczności tekst omawianej dyrektywy.

Andre ord i vores ordbog

English
  • text of the directive

Tag et kig på den tysk-danske ordbog af bab.la.