Engelsk-polsk oversættelse af "textile and clothing industry"

EN

"textile and clothing industry" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "textile and clothing industry" i kontekst.

Lignende oversættelser "textile and clothing industry" på polsk

textile adjektiv
and konjunktion
AND substantiv
Polish
and? interjektion
Polish
clothing substantiv
clothing adjektiv
to clothe verbum
cloth substantiv
cloth adjektiv
industry substantiv

Eksempelsætninger "textile and clothing industry" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishA programme for supporting the textile and clothing industry;
program wspierania przemysłu włókienniczego i odzieżowego;
EnglishI am the first to acknowledge the fact that the textile and clothing industry is going through a long period of structural change.
Jako pierwszy odnotowuję fakt, że przemysł włókienniczy i odzieżowy przechodzi długi okres zmian strukturalnych.
EnglishThis is essential to the future of the textile and clothing industry in the European Union and in particular for SMEs.
Jest to niezbędne dla przyszłości przemysłu włókienniczego i odzieżowego Unii Europejskiej, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
EnglishThe textile and clothing industry in particular is in a time of crisis in a number of Member States as a result of transformation.
W szczególności sektor tekstylny i odzieżowy w wielu państwach członkowskich znajduje się w wyniku transformacji w sytuacji kryzysowej.
EnglishThe European Commission does not consider the textile and clothing industry to be special, as it claims to, unlike other sectors.
Wbrew temu co sama twierdzi, Komisja Europejska nie uważa sektora tekstylnego i odzieżowego za szczególny w porównaniu z innymi sektorami.

Andre ord i vores ordbog

English
  • textile and clothing industry

Søg efter flere ord i den dansk-tyske ordbog.