Engelsk-polsk oversættelse af "textile imports"

EN

"textile imports" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "textile imports" i kontekst.

Lignende oversættelser "textile imports" på polsk

textile adjektiv
imports substantiv
to import verbum
import substantiv

Eksempelsætninger "textile imports" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishIn fact, last year textile imports from China went through the roof.
W rzeczywistości przywóz wyrobów włókienniczych z Chin osiągnął w zeszłym roku niebotyczne rozmiary.
EnglishThe Commission will monitor textile imports from China in as close to real time as possible.
Komisja będzie monitorować przywóz wyrobów włókienniczych z Chin w czasie możliwie jak najbardziej rzeczywistym.
EnglishThe US has stopped offering tax exemptions to the textile imports from this country for the same reasons.
Z tego samego powodu Stany Zjednoczone zaprzestały udzielania zwolnień podatkowych na import tekstyliów z tego kraju.
EnglishThis sector has been particularly badly affected by changes in the structure of world trade and is the victim of cheap textile imports.
Sektor ten szczególnie dotkliwie odczuł zmiany strukturalne w światowym handlu i jest ofiarą przywozu tanich tekstyliów.
EnglishTextile imports (vote)
EnglishTextile and clothing imports from Belarus and North Korea, neither of which are members of the WTO, are still subject to quantitative restrictions.
Import artykułów włókienniczych i odzieżowych z Białorusi i Korei Północnej, które nie są jeszcze członkami WTO, podlega ograniczeniom ilościowym.
EnglishOf course we must take serious account of the fact that on 1 January 2008 the transition period for quotas on imports of textile products from China ends.
Rzecz jasna musimy poważnie uwzględnić fakt, że dnia 1 stycznia 2008 r. wygaśnie okres przejściowy dla kwot dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z Chin.
EnglishIn November, the PRC declared its intention to abandon the system in place since 2007 of dual control of textile and footwear imports.
Chińska Republika Ludowa w listopadzie zadeklarowała zamiar porzucenia systemu funkcjonującego od 2007 r. polegającego na podwójnej kontroli importu wyrobów włókienniczych i obuwia.
English(NL) Commissioner, you said a moment ago that, in overall terms, the situation with textile imports from China in 2008 turned out better than expected.
(NL) Pani komisarz! Powiedziała pani przed chwilą, że okazało się, iż w przypadku przywozu wyborów włókienniczych z Chin w 2008 roku sytuacja jest w zasadzie lepsza, niż oczekiwano.
English(CS) Mr President, abolishing quotas and introducing monitoring of Chinese textile imports next year will undoubtedly result in improved control mechanisms.
(CS) Panie przewodniczący! Zniesienie kwot i wprowadzenie monitoringu wyrobów tekstylnych przywożonych z Chin w przyszłym roku niewątpliwie doprowadzi do usprawnienia mechanizmów kontroli.
EnglishThe quantitative restrictions applied by the Union on imports of textile and clothing products shall be adjusted to take account of the accession of the new Member States.
Ograniczenia ilościowe stosowane przez Unię w przywozie produktów włókienniczych oraz odzieżowych zostaną dostosowane z uwzględnieniem przystąpienia nowych Państw Członkowskich.

Andre ord i vores ordbog

English
  • textile imports

Søg efter flere ord i den engelsk-danske ordbog.