Engelsk-polsk oversættelse af "th anniversary"

EN

"th anniversary" polsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "th anniversary" i kontekst.

Lignende oversættelser "th anniversary" på polsk

anniversary substantiv
anniversary adjektiv
to anniversary verbum
Polish

Eksempelsætninger "th anniversary" på polsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
English1 January 2009 was the 10th anniversary of the euro and of the Eurosystem.
1 stycznia 2009 obchodzono dziesiątą rocznicę powstania waluty euro i Eurosystemu.
EnglishWe are celebrating the 50th anniversary of the European Parliament this afternoon.
Tego popołudnia obchodzimy 50 rocznicę istnienia Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt was the origin of the Xerox copier, which celebrated its 50th anniversary last year.
Chodzi o początki fotokopiarki Xerox, która w zeszłym roku obchodziła 50 urodziny.
EnglishYour second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Pana druga kadencja zbiega się z 60. rocznicą deklaracji Schumana.
EnglishThis year is the 25th anniversary of the nuclear disaster in the Ukrainian town of Chernobyl.
W tym roku przypadła 25. rocznica katastrofy jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie.
EnglishIn 2008, the European Investment Bank celebrated its 50th anniversary.
W roku 2008 Europejski Bank Inwestycyjny obchodził 50 lat swego istnienia.
EnglishThey are pictured here for their 25th anniversary Newsweek retrospective on the Internet.
Fotografia została zrobiona z okazji 25-tej rocznicy w przeglądzie Internetu Newsweeka.
EnglishWe are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame.
Świętujemy dwudziestą rocznicę upadku muru berlińskiego, muru będącego symbolem hańby.
EnglishThirdly, 13 July is the 10th anniversary of the death of Jan Karski.
Trzecia informacja: dnia 13 lipca mija 10. rocznica śmierci Jana Karskiego.
EnglishThis year marks the 35th anniversary of the Helsinki conference's final act.
W bieżącym roku obchodzona jest 35. rocznica przyjęcia Aktu końcowego konferencji helsińskiej.
EnglishAs Mr Barroso mentioned, we shall celebrate the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Jak wspomniał pan Barroso, będziemy obchodzić 20. rocznicę upadku muru berlińskiego.
EnglishToday, we are celebrating the 100th anniversary of International Women's Day.
Obchodzimy dzisiaj setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet.
EnglishThe 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
Stuletnia rocznica tamtego wydarzenia przypada właśnie na 2014 rok.
EnglishAward of the Sakharov Prize - 20th Anniversary (Formal sitting)
Wręczenie Nagrody im. Sacharowa - Dwudziesta rocznica (Uroczyste posiedzenie)
EnglishSeveral days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Kilka dni temu obchodziliśmy dwudziestą rocznicę obalenia muru.
EnglishThe typeface -- the typeface is Helvetica; it's its 50th anniversary this year.
Czcionka Helvetica. ~~~ W tym roku przypada jej 50 rocznica.
English(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
(PL) 27 grudnia tego roku będziemy obchodzić 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.
EnglishOn its 10th anniversary, the ECB opens the doors of its Eurotower premises to the public.
Z okazji dziesiątej rocznicy EBC zaprasza do odwiedzenia swojej siedziby w budynku Eurotower.
EnglishThe European Institutions celebrate the 50th anniversary of the "Schuman Declaration".
Instytucje europejskie obchodzą 50-lecie deklaracji Schumana.

Andre ord i vores ordbog

English
  • th anniversary

Endnu flere oversættelser i den dansk-engelske ordbog af bab.la.